Optælling af gydebanker 2011/12

 

Årets optælling af gydebanker blev foretaget på strækningen mellem Volstrup Dambrug og Abildvad. Ud over det fine vejr, var der også en ret interessant udvikling i gydeaktiviteterne, som gjorde sejlturen til en rigtig god oplevelse. Tallene viser nemlig, at gydeaktiviteten tilsyneladende rykker længere op i systemet.

Totalerne for denne strækning er som følger:

År 2007/8 - 97 gydebanker, år 2009/10 - 132 gydebanker, og år 2011/12 - 123 gydebanker.

Fordelingen af disse er: opstrøms Hannerup år 2007 - 34, 2009 - 65 og 2011 - 66 banker. Læg især mærke til, at der sker en fordobling i antallet, efter Hannerup åbner nyt stryg.

Af disse banker er der registreret 7 opstrøms Stenildbro i 2007, 14 i 2009 og 22 i 2011. Antallet vokser altså støt højt i åen, og i år så vi 7 banker helt oppe ved Volstrup, hvilket aldrig er sket tidligere.

Nedstrøms Hannerup fordeler antallet af banker sig således:

2007 - 63, 2009 - 67 og 2011 - 57.

Det tyder altså på, at der er samme antal gydefisk i åen, men at disse nu vandrer længere op i systemet.

I øvrigt bemærkede vi, at bankerne ved Hannerup er vandret lidt nedstrøms, men antallet er stabilt. Der er flere på "Privaten" kontra lige efter dambruget. Tallene er 10 - 7 - 13 på "Privaten", mens Hvilsom stykket lige nedstrøms dambruget viste 20 - 17 - 12 banker. Gad vide, om de fisk, der plejer at gyde her, nu går forbi Hannerup?

Hvilsom stykket total siger 28 - 28 - 25 banker. Også disse var i år rykket længere ned på stykket, men antallet er stabilt.

Per Nielsen