Projekt Hannerup Bæk - del 1

 

Foreningen har gennem den seneste tid planlagt at restaurere Hannerup bæk. Projektet går på at indsnævre det øverste løb og lægge gydegrus ud på det nedre løb. Begge dele for at forbedre gydemulighederne for ørrederne i bækken. Alle interesserede var inviteret til at hjælpe lørdag den 19. september. Desværre var vejret op til dagen temmelig vådt, hvilket gjorde engen på det nederste stykke så blød, at vi ikke turde køre på arealet, så indsatsen blev på dagen indskrænket til kun at omfatte det øverste stykke oppe i byen Hannerup. Der var et flot fremmøde, så mange at vi måtte ud og låne trillebør ved en nabo til bækken for at holde alle i sving med arbejdet. Palle var tilkaldt med rendegraver for at klare det tunge ryk, men arbejdet gik så rask, at vi hen på formiddagen (sover han længe, ham Palle….?) kunne ringe og aflyse maskinen. Alt grus og alle sten var fordelt på rekordtid. Vi har stadig hen ved 20kbm materialer til brug i bækken, og nu venter vi så på at vandstanden skal falde lidt efter regn og grødeslåning, så vi kan fordele dette grus på de nedre stræk. Vandplejeudvalget melder ud her på siden og på Facebook, når vi har en dato.

Per Nielsen

 Vandplejeudvalget