Restaurering af Skinders Bæk

 

Da projektet med genslyngning af Skinders Bæk blev lavet, havnede mange af de store sten fra bækken desværre på land, og det skar jo slemt i manges hjerter. Også i Vandplejeudvalgets ;o) Derfor trommede vi sammen til et par ihærdige eftermiddagstimer i slutningen af april for at gøre noget ved problemet. Ved hjælp af solid, jysk råstyrke ... leveret af Told og Skat blandt andet ... blev mange af stenene bragt tilbage, hvor de gør gavn. Man kunne tydeligt se forskellen allerede i de følgende dage, hvor bækken vaskede en del aflejret sand ud på grund af den mere varierede strøm.

For at gøre bækken helt perfekt, skal der udlægges en del gydegrus. Dette projekt har vi fået accept til hos lodsejerne, men kommunen har valgt at sende det i offentlig høring, så det bliver nok først til virkelighed i starten af efteråret. Mere herom senere ...

Lars