Vandretur ved Torsdal Møllebæk

 

Søndag d. 8. februar 2015 var en del af vandplejeudvalget på vandretur langs Torsdal Møllebæk. Vi gik turen fra parkeringspladsen ved Hvalpsundvej og opstrøms til den gamle jernbanebro i Nørager. På denne strækning løber bækken gennem naturskov meget af vejen, og det betyder, at der er et rigt og varieret fugle- og planteliv langs bækken, men det betyder selvfølgelig også, at der hele tiden falder grene og løv i bækken, som hurtigt får skabt nogle spærringer undervejs. Vi fjernede en del, og andet lod vi ligge af hensyn til de mange etablerede gydebanker, der findes længere nedstrøms. Nogle af spærringerne havde nemlig også forårsaget en kraftig erodering af brinkerne, så der var samlet en masse sand/slam, som ville være lidt uheldigt at få sendt gennem vandløbet på denne årstid.

Det er vores vurdering, at bækken har et stort potentiale som gydevandløb, og fremover vil der blive arrangeret lignende "oprydningsture" langs bækken i sensommeren/tidligt på efteråret, før gydefiskene for alvor vandrer op i vandløbet.

Den helt positive overraskelse var, at vi både så gydebanker og årsyngel helt oppe ved Nørager by, og derfor vil mulighederne for udlægning af supplerende gydegrus også blive undersøgt i den nærmeste fremtid.

Lars