Optælling af gydebanker 2016

 

Nu hvor foreningen er afskåret fra at følge åens havørredbestand via elektrofiskeriet efter moderfisk, giver det rigtig god mening at bruge lidt tid på at optælle gydebanker.

Vi er en lille flok fra vandplejeudvalget, der har gjort det til en tradition i juledagene at sejle ned af åen og kigge på vendte grusdynger.

Selvom det var koldt, var vi også af sted i år. Denne gang opstrøms Ålestrup, nærmere bestemt strækningen fra Volstrup til Abildvad.

Det er femte gang, vi sejler dette stykke, og der er ved at tegne sig et interessant mønster. Antallet af gydebanker falder nedstrøms Ålestrup og stiger opstrøms Ålestrup.  Illustreret ved denne graf:

Hvis vi kigger på strækningen opstrøms Ålestrup alene, ser det sådan ud over de fem gange, vi har optalt gydebanker:

Her var der før omløbet ved Hannerup dambrug blev åbnet, flere banker nedstrøms for dambruget end ovenfor. Der er nu ret gode indicier på, at omløbet her har trukket flere fisk højt op i åen set over 4 årgange.

 

Hvis vi kun ser opstrøms Røjdrup (Stenildbro) dambrug, ser det sådan ud over 5 år:

 

Ren optur, bortset fra i år hvor området under Volstrup golfbane helt svigtede. Vi oplevede et lidt for farvet vand i år, hvilket kan have ødelagt optællingen heroppe, da vi sejlede ud lige inden solen var stået op og der derfor ikke var så meget lys til rådighed. Vi får se næste gang vi sejler her…

 

Opstrøms Volstrup Dambrug er der kun koncentreret gydning i sideløbene, Døstrup bæk og Rørbæk. Den gydning der foregår i hovedløbet heroppe er temmelig sporadisk, men tænk engang hvad det kan blive til, hvis og når de to sidste dambrug på åen får bygget omløbsstryg eller lukkes..

 

Per Nielsen

Vandplejeudvalget