Torsdal Bæk fik en masse hjælpende hænder ;o)

 

Det er altså bare helt perfekt, når tingene går op i en højere enhed, og det skete ved Torsdal Bæk tirsdag d. 15. og torsdag d. 17. marts 2016. Efter fornemt initiativ fra Gert Rubæk blev der trommet sammen til en oprensning af bækken, så vandet kunne løbe frit, og så de gydende havørreder kan komme helt op forbi Nørager By, hvor der snart bliver lavet et restaureringsprojekt. Det kommunale projekt indeholder udlægning af gydegrus og etablering af sandfang, så fiskene får de bedst tænkelige forhold. Imidlertid var bækken stærkt præget af opstemninger gennem skoven, og det var netop disse opstemninger Gert Rubæk, folk fra vores forening, og folk fra kommunen gik til angreb på ... stærkt hjulpet af en flok friske børn fra SFO'en på Sortebakkeskolen.

Friluftsrådet sponserede tre sæt redskaber bestående af trillebøre, skovl, greb og rive, og redskaberne er i den grad blevet prøvet af nu. Det er et super flot arbejde, de unge mennesker har lavet, og der skal lyde en kæmpe tak for hjælpen. Det bliver spændende at følge resultaterne, når næste gydesæson trænger sig på.

 

 

Foto: Per Nielsen


Foto: Per Nielsen


Foto: Per Nielsen


Foto: Per Nielsen