Udsætninger 2012

 

Seks mand fra foreningen + Jes fra dambruget har været på udflugt til åen med lasten fuld af guld. Opdrættet er som vanligt gået rigtig fint, og ligeså gjorde udsætningerne af både yngel og halvårsfisk forskellige steder i åen samt i nogle af tilløbene. Det var meget fine fisk, som lynhurtigt rejste sig i strømmen, ploppede op og fyldte svømmeblæren, for derefter at finde sig et godt skjulested i de nye omgivelser. Som altid sendte vi de små af sted med et brændende ønske om, at vi må få lov til at hilse på dem igen om nogle år ;o)