Udsætning af yngel 2013

 

Lige midt i den spirende forsommer var vi fire mand, der drog ud i landskabet med lasten fuld af sprællende yngel. Årets klækning var som sædvanlig lige til UG, og fiskene var meget livsduelige, efterhånden som de blev sat ud i flere af åens tilløb. Det er en fornøjelse at se, hvor hurtigt de stabiliserer sig i de nye omgivelser, og deres indbyggede trang til øjeblikkeligt at finde skjulesteder tegner godt for fremtiden.

Nogle af fiskene kom med til Stensbækken, og det var også meget glædeligt at konstatere, at der med sikkerhed har været gang i nogle af bækkens gydebanker. I hvert fald et tydeligt vink om, at vores bestræbelser på at forbedre forholdene for stammen af fisk i vores herlige å på ingen måde er nyttesløse.