Udsætninger 2011

 

Lige omkring begyndelsen af maj måned blev der sat 1-års fisk ud i henhold til udsætningsplanen. Forholdene var noget nær perfekte, da vi trillede ud fra Kistvad Dambrug med ca. 2000 1-årsfisk i bagagetanken.

Fiskene blev fordelt på det øverste stræk fra Døstrup Bæk og ned mod Abildvad, og forhåbentlig får vi nogle af dem at se igen i nogle spændende fangstrapporter i løbet af det næste par år.

Årets udsætning af yngel er lidt forsinket på grund af den kolde vinter, men de forventes at være klar til udsætning i midten af maj.

 

Per