Vandretur ved Hannerup Bæk

 

Mandag d. 18. maj var VPU på vandretur ved Hannerup Bæk. I løbet af sommeren skal vi have udført et større projekt ved bækken, og projektet har fået kommunens velsignelse. Derfor var vi ude og gå en tur langs bækken for dels at måle op, hvad der skønsmæssigt skal bruges af grus og skjulesten til udlægning i bækken, og dels for at tale med de berørte lodsejere. Og det må siges, at det var en suveræn god tur, for vi fik kontakt til næsten alle lodsejerne, og alle steder blev vi mødt med positiv indstilling til projektet.

Der kommer mere om projektet på hjemmesiden, når planlægningen er helt på plads, og til den tid bliver der også brug for nogle flere hænder til at få lagt grus og sten i bækken, så vi forhåbentlig kan trække flere gydefisk til. Indtil videre ser det hele meget lovende ud ;o)

Lars