Dødsfald

Foreningen har modtaget meddelelse om at  Dan Stisen er afgået ved døden den 23 juli 2022.
Dan Stisen var i mage år lodsejer i  Fjeldsø og samtidig revisorsuppleant .
I 2012 blev han revisor et job han bestred til udgangen af 2021 hvor han af helbredsmæssige årsager bad sig fritaget for jobbet.
Dan Stisen gik meget op i foreningens ve og vel bl.a. ønskede han ikke betaling for fiskevandet i den tid han og Ulla havde ejendommen i Fjeldsø.

Æret være Dan`s minde

Søren Godsk