Sæsonstart 2022

Tak for flot fremmøde til sæson 2022 standerhejsning. Ca. 16 mand mødte op til kaffe og rundstykker på Fiskergården, og snakken gik lystigt mellem nye og gamle ansigter.
Knæk og Bræk.