Generelt

Fredning
Vandløbet er fredet fra 1. november til 1. marts.
Gedde er fredet frem til 1. maj.

Mindstemål

Bækørred – 35 cm
Havørred – 40 cm (nedgængere er fredet)
Ål – 45 cm
Helt – 36 cm
Gedde – 60 cm
Regnbueørred – ingen mindstemål

Der må max hjemtages 3 fisk pr.døgn. Regnbueørred undtaget.


Sejlads, forbudt fra Jernbanebro til Borup bro pga Natura2000 fredning


Foreningens fiskeri-betjente

Dennis Sloth Jensen                               mob. 42545356
Jens Østrup                                              mob. 23351258
Anders Jensen                                         mob. 20355016
Per Nielsen                                              mob. 23687495‬
Kenneth Nyholm                                    mob. 24864663‬
Gert Risgård                                            mob. 23232226‬
Jens Fisker                                               mob. 23320684

Fiskeristyrelsen                                     tlf.   72185600


Følg sælerne i fjorden…

Som et led i projektet med at kortlægge fiskenes vandring til og fra åerne med udløb i Hjarbæk Fjord, har man udstyret et antal fisk med sendere. I samme projekt er der også blevet sat sendere på nogle af sælerne i fjorden. På  linket herunder kan du følge de mærkede sælers færden

her


IHN-virus

Foreningen opfordrer alle lystfiskere ved Simested Å til at gøre sig bevidst om IHN virus.
Har man fisket hvor der er mistanke om virus skal man desinficere sit udstyr inden det benyttes i Simested Å.
Desinficering kan gøres ved brug af Virkon S eller ved brug af 35gr varmt (eller derover) vand.
Vi har ikke resurser til at kigge alle i øjnene så vi appellerer til folks sunde fornuft mht. spredning af IHN.

Info her og her

Bestyrelsen.