Generelt

Fredning
Vandløbet er fredet fra 1. november til 1. marts.
Gedde er fredet frem til 1. maj.

Mindstemål

Bækørred – 35 cm
Havørred – 40 cm (nedgængere er fredet)
Ål – 45 cm
Helt – 36 cm
Gedde – 60 cm
Regnbueørred – ingen mindstemål

Der må max hjemtages 3 fisk pr.døgn. Regnbueørred undtaget.


Sejlads, forbudt fra Jernbanebro til Borup bro pga Natura2000 fredning


Foreningens fiskeribetjente

Dennis Sloth Jensen                               mob. 42545356
Jens Østrup                                              mob. 23351258
Anders Jensen                                         mob. 20355016
Per Nielsen                                              mob. 23687495‬
Kenneth Nyholm                                    mob. 24864663‬
Gert Risgård                                            mob. 23232226‬
Jens Fisker                                               mob. 23320684

Fiskeristyrelsen                                     tlf.   72185600


Følg sælerne i fjorden…

Som et led i projektet med at kortlægge fiskenes vandring til og fra åerne med udløb i Hjarbæk Fjord, har man udstyret et antal fisk med sendere. I samme projekt er der også blevet sat sendere på nogle af sælerne i fjorden. På  linket herunder kan du følge de mærkede sælers færden

her


IHN-virus

Foreningen opfordrer alle lystfiskere ved Simested Å til at gøre sig bevidst om IHN virus.
Har man fisket hvor der er mistanke om virus skal man desinficere sit udstyr inden det benyttes i Simested Å.
Desinficering kan gøres ved brug af Virkon S eller ved brug af 35gr varmt (eller derover) vand.
Vi har ikke resurser til at kigge alle i øjnene så vi appellerer til folks sunde fornuft mht. spredning af IHN.

Info her og her

Bestyrelsen.