Foreningen

Bestyrelsen

Seniorklubben

Nyt medlem

Fiskevand

Kortsalg

Fiskegården

Hytterne

Fangster

Kalender

Aa-lyst

Artikler

Flueæsken

Senior-klubben

Angående sammenkomster i seniorklubben, er det den første tirsdag klokken 10 i hver mdr. til formiddagskaffe.

Hvis der bliver aftalt eller bestemt andet, kommer det på hjemmesiden under seniorklubben.
Knæk og Bræk. Tage.
 
HUSK AT MELDE AFBUD.

Aalestrup Lystfisker på Facebook


Aalestrup Lystfisker på Youtube


Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Aalestrup Lystfisker er medlem af Limfjords-sammenslutningen


Digitale kort over foreningens fiskevand


Nyheds-mail!

Læs mere:


Køb dagkort online

DANSKFISKEKORT.DK


GRØDESKÆRING


Fiske-vejr?

Logo - link til forside


Fiskeri-betjente!

Kontakt:


 

 

 

 

 

Generalforsamling

 

 

Der afholdes ordinær generalforsamling på Fiskegården torsdag d. 18. november klokken 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest torsdag d. 11. november  ;o)

 


 

Hvam Bæk

 

 

Så er der endeligt kommet skred i projektet ved Hvam bæk, hvor kommunen starter med den rørlagte del opstrøms møllesøen. Her bliver der fjernet en ca. 100 meter rørlagt strækning, som egentligt var proppet af, men hvor der igen var kommet hul igennem. Efter de gamle rør er fjernet,  løber vandet igen i bækken, og det ser rigtig lovende ud.

Når de er færdige med rørene, udlægger de 5 gydebanker nedstrøms møllesøen, hvor der samlet bliver lagt 20 kubik meter grus, så det hele står klar inden havørrederne igen kommer forbi og forhåbentlig vil boltre sig i de nye legeområder.

Kig endelig forbi og se det fine resultat, Viborg kommune har lavet. Det er dejligt, at vi har et godt samarbejde på tværs ... mange tak ;o)

Bestyrelsen

 

 

 

 


 

Flue-binding

 

 

Hej Alle

 

Så er det snart tid til, at vi skal i gang med vores fluebinding på Fiskegården i Ålestrup .

Vi starter torsdag den 7 /10 og kører 10 gange frem mod jul. Vi vil i år starte kl. 19.15, så husk det ;o)

Der vil i år være skiftende instruktører, og forhåbentligt nogle fede fluemønstre at se frem til.

Vi glæder os til nogle hyggelige aftner med en masse lystfisker snak/løgne - alle er velkomne ... vi ses ;o)

 

Knæk og bræk

Kenneth Nyholm

 


 

Fiske-dagen

 

 

Se billeder fra dagen her ...


Udvekslingskort ...

Vi har indgået en aftale med Randers Sportsfisker Klub om fire udvekslingskort. Kortene kan afhentes hos Tage på Fiskegården, og man skal fremvise gyldigt medlemskort fra Aalestrup Lystfiskerforening, når man afhenter. Dagkortfiskere kan ikke deltage i ordningen ;o)

Det er op til den enkelte selv at gøre sig bekendt med omfanget af fiskevand, gældende regler og lign. på Randers Sportsfiskerklubs hjemmeside, ligesom man naturligvis indretter sig efter evt. anvisninger fra Randers Sportsfiskerklubs kontrollører ved deres fiskevand.

Det vil også være muligt for medlemmer af AALF at leje faciliteterne ved Gjerrild Strand på samme vilkår, som er gældende for Randers Sportsfiskerklubs egne medlemmer.


 

 

Buskryddere ...

 

 

Så har der atter været nogle flittige sjæle på arbejde ved åen ... til glæde og gavn for alle os andre ;o)

Der er nu mulighed for at gå/fiske uhindret fra Arnold D. Parkeringspladsen og helt op til Jens Andersens Bro.

På billedet ses "Mastehullet", der er et af de kendte steder ved vores fiskevand - nu fiskbart fra begge sider. Man bliver så glad ... ;o))


 

Nye broer

 

 

Hej medlemmer af Aalestrup Lystfiskerforening ;o)

Vi har lige fået tilkendt en pulje penge fra Lystfisker Danmark, som skal gå til broer ved vores vandløb.

Vi vil derfor gerne opfordre jer til at komme med jeres besyv, når I færdes langs vores dejlige fiskevand. Hvis I skulle komme til en grøft eller en lille bæk, som I ikke kan komme over, og I mener, der mangler en bro, så tag endelig kontakt til en i bestyrelsen, så vi sammen kan sørge for, at der bliver gjort noget ved sagen.

Vi har ikke altid fingeren på pulsen på hele den strækning, vi har fiskeret på, så nogle ekstra øjne ville være super.

På forhånd tak for jeres hjælp.


Hilsen Aalestrup lystfiskerforening


Fra det gamle arkiv

Søren Glerup har været i arkivet og fundet nogle af de gamle filmklip frem fra gemmerne. Du kan se klippene, ved at følge linkene herunder ... god fornøjelse ;o)

Poul Jørgensen binder laksefluer ...

Jyde-Simon laver blink ...

Old Danish Pink ...

Preben Torp binder stærevinger ...


 

Senior-klubben

 

Med baggrund i de nye restriktioner holder vi pause i Senior-klubben, indtil corona'en atter tillader os at samles under forsvarlige forhold.

Jeg giver besked her og på Facebook, når vi starter op igen. Pas godt på jer selv ;o))

 

Tage Hermansen


 

Aa-lyst

 

Blad nummer 3-2021 er nu tilgængeligt under fanen "Aa-lyst".

 

 


 

  Jubilæums-bog

 

 

Skulle nogen være interesseret i at købe et ekstra eksemplar af jubilæums-bogen er dette muligt ved henvendelse til Søren Godsk.

Prisen er 100 kroner, hvis bogen afhentes enten hos Søren eller på Fiskegården. Ved evt. forsendelse vil prisen være 160 kroner.

 

Det er også muligt at købe jubilæumsbogen hos Lone og Tage på Fiskegården ;o)

 

 

Seneste fangst fra åen:

Se mere ...


Mindstemål på foreningens vand:

 Havørred    40 cm

 Bækørred    35 cm

 Helt               36 cm

 Gedde           60 cm

 Ål                    38 cm


 

Fredninger:

 

 Vandløbet er fredet fra 1. november til 1. marts.

Gedde er fredet frem til 1. maj.


 

 

IHN-virus

 

Foreningen opfordrer alle lystfiskere ved Simested Å til at gøre sig bevidst om IHN virus.

Har man fisket hvor der er mistanke om virus skal man desinficere sit udstyr inden det benyttes i Simested Å.

Desinficering kan gøres ved brug af Virkon S eller ved brug af 35gr varmt (eller derover) vand.

Vi har ikke resurser til at kigge alle i øjnene så vi appellerer til folks sunde fornuft mht. spredning af IHN.

 

Bestyrelsen.

 

Info her

og her


 

Følg sælerne i fjorden

 

Som et led i projektet med at kortlægge fiskenes vandring til og fra åerne med udløb i Hjarbæk Fjord, har man udstyret et antal fisk med sendere. I samme projekt er der også blevet sat sendere på nogle af sælerne i fjorden. På  linket herunder kan du følge de mærkede sælers færden ...

 


 

 

                   Beskeder til hjemmesiden

 _   SEND