Fiskeri

Egebroen

Navnet “Simested Å” klinger særdeles velkendt for de fleste havørredfiskere her til lands. Vandløbet varierer fra 4 til 8 meter i bredden, og det meste af året giver vandføringen en jævn til god strøm. Der er mange dybe huller på foreningens stykke, ligesom den nænsomme naturpleje giver fiskene mange fine skjulesteder. 
Ud over at være et fornemt havørredvand huser åen også en fin bestand af bækørreder, og ikke mindst majfluefiskeriet lokker en del fiskere ud i de lune sommeraftner.
Der er ikke nogen stor bestand af regnbueørreder i åen, men hvert år fanges der nogle stykker, og de forekommer også i størrelser, der kan give god flex på klingen.
Foruden fiskeriet bydes der på en masse andre oplevelser undervejs. Åen skærer sig igennem en smuk natur, hvor man ofte støder på råvildt, hare og ræv. Odderen er her, og langs det meste af åen er der også et yderst varieret fugleliv. Isfuglen suser måske forbi som et blåt lyn, bekkasinerne trommer inde mellem engens græstuer og i bækkene står hejren ofte på lur.
Ålestrup Lystfiskerforening råder over mange kilometer supergodt fiskevand ved Simested Å.
På kortet herunder kan du se hele strækningen. Hvor der er markeret med rødt, er fiskeri ikke tilladt. De røde cirkler viser parkeringsmulighederne langs åen.
RESPEKTER de markerede P-pladser, og parker kun her.
Klik på kort for større udgave.
Ønskes PDF udgav kan den hentes HER

Generelt……

Fredning
Vandløbet er fredet fra 1. november til 1. marts.
Gedde er fredet frem til 1. maj.
Mindstemål
Bækørred – 35 cm
Havørred – 40 cm (nedgængere er fredet)
Ål – 45 cm
Helt – 36 cm
Gedde – 60 cm
Regnbueørred – ingen mindstemål

Der må max hjemtages 3 fisk pr.døgn. Regnbueørred undtaget.


Sejlads, forbudt fra Jernbanebro til Borup bro pga Natura2000 fredning


Foreningens fiskeribetjente

Dennis Sloth Jensen                               mob. 42545356
Jens Østrup                                              mob. 23351258
Anders Jensen                                         mob. 20355016
Per Nielsen                                              mob. 23687495‬
Kenneth Nyholm                                    mob. 24864663‬
Gert Risgård                                            mob. 23232226‬
Jens Fisker                                               mob. 23320684

Fiskeristyrelsen                                     tlf.   72185600

Handicap sti
Der findes ved Simested å, nedenfor Ll Restrup, en sti for gangbesværede med platforme ud over åen.
Den blev i sin tid etableret og sponseret ved hjælp af gode frivillige kræfter, Ålestrup kommune, Viborg Amt og interesse organisationer.
Som tiden er gået og vedligeholdelsen er udeblevet, kan Ålestrup Lystfiskerforening ikke anbefale gangbesværede at benytte den.

Digitale kort over foreningens fiskevand

Herunder finder du flere muligheder for at hente digitale kort over foreningens fiskevand ved Simested Å. Kortmaterialet er udarbejdet af Niels Jørgen Asbech, og Niels Jørgen har besluttet at stille sit kortmateriale til rådighed for foreningens medlemmer, besøgende gæster ved åen, og alle andre interesserede.

Foreningen giver gode muligheder for at fiskere, der ikke er stedkendte, kan finde rundt med hjælp af en smartphone. Du kan finde P-pladser, forbudszoner, broer mm. Desuden er navne på mange legendariske fiskepladser og strækninger indtegnet. Men husk der er fisk overalt. Kortmaterialet kan du hente ned på en computer. Dette giver en god oversigt over fiskevandet. Eller mere relevant på en smartphone. Du henter nedenstående hyperlink ind på din smartphone via en email. Klik på linket og sig ja til at åbne det i Google maps. Herefter har du mulighed for at se kortet i kortformat eller satellitformat på din telefon. Du kan også se din egen position og navigere på vej, sti og mark i forhold hertil. 

Kortene kan findes ved at følge nedenstående link:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zYZotSx-yDPA.kXhv0oRaQIjw

Hvis du har Google Earth på computeren – eller på din telefon – kan du hente denne kml fil og importere den til Google Earth. 

https://drive.google.com/file/d/0ByJ80yAWiECdUFFzNnNING1Bb00/view?usp=sharing