Kalender 2024

Klubaften torsdag 18/1 kl 19.15
Vi binder lidt fluer til den kommende sæson.
Der er gratis materialer,kroge og kaffe.
Øl & vand kan købes


Klubaften torsdag 25/1 kl 19.00
Drømmen om den Arktiske Ørred.
Peter Grapenthin kommer og fortæller om sin drømmetur til nordvest Grønland og jagten på den arktiske ørred.
Længe havde drømmen været der og et heldigt fund blev startskuddet.
Der serveres kaffe og brød til en flad tyvér.
Øl og vand kan købes.

Vel mødt til en hyggelig aften med fiskesnak.


Klubaften torsdag 8/2 kl 19.00
Gennemgang af DTU Aqua` s bestand analyse 2023
v/ Per Nielsen


Grejauktion torsdag 22/2 kl 19.00
Kom og gør en god handel og få en gang grej snak.
Indlevering fra kl18.00. Medbring gerne kontanter (også til mindre beløb)


Sæsonstart fredag 01.03
Standerhejsning. Vi mødes til kaffe og rundstykker kl 08.00 på fiskegården.


Arbejdsdag torsdag 02/05
Der skal udføres diverse arbejder på Fiskegården.
Mød frem og giv din forening en hjælpende hånd.
Vi mødes på fiskegården fra kl 15.30
Der grilles senere på dagen.


Hækklipning tirsdag 11/6
Beplantningen omkring fiskegården skal trimmes.
Vi mødes kl. 16 til lidt gratis motion.
Der er drikkevarer klar, samt lidt fra grillen.


Natfiskeri fredag 28.06
Vi mødes på fiskegården kl 19.00 og aftaler hvilke stykker vi vil fiske på.
Kl 23.00 grilles der pølser og historierne får frit løb.
Med forbehold for grødeskæring kan dato ændres.


Fiskedag lørdag 07.09
Der må fiskes fra kl 00.01 og der er indvejning kl 14.00
Der er kaffe og rundstykker fra kl 09.00, hvor det også er muligt at betale tilmeldingsgebyr.
Der grilles pølser og brød fra kl 13.30.
Pris pr deltager 50,-, ikke medlemmer betaler derudover et døgnkort (150,-)
Med forbehold for grødeskæring kan dato ændres.


Generalforsamling torsdag 21.11 kl 19.30
Afholdes på fiskegården.