Generalforsamling

Der indkaldes til Generalforsamling torsdag d.23/11 kl. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før (15/11).

Klubaften

Vi lægger ud onsdag d. 08/11 kl.19.00
Tanken er at denne aften tager vi en fælles snak om hvad man kunne tænke sig igennem vinteren.
Ud fra snakken planlægger vi de kommende datoer og emner.
Du tager evt dit fluebindergrej og egne kroge med, klubbens materialer er til fri afbenyttelse.
Der er kaffe på kanden, øl & vand kan købes.

Vel mødt.

Skinderup Bæk mm.

Lørdag d 11/11 har vi fået grøn lys af lodsejeren til at gå Skinderup bæk igennem.
Ved bestand analysen i september blev der registreret en fin fremgang af yngel i bækken, så det udlagte grus i 2020 ser ud til at gøre sin gavn.
Vi skal have løsnet gruset, fjernet vegetation og gjort bækken klar til gydesæsonen.
Foreningen medbringer diverse redskaber, men ligger du inde med en greb eller en kultivator så medbring dem gerne.
Der satses selvfølgelig på godt vejr så vi medbringer også en grill.
Af hensyn til indkøb så giv venligst besked om deltagelse, send sms til 23320684.
Vi mødes hvor Spanggårdvej krydser bækken kl 09.00.
Det forventes at vare ca 3 timer afhængig, af antallet, af fremmødte.
Check gerne opslaget her for evt ændringer d.10/11 senest kl 21.

Vedr. Simested Å har Viborg Kommune sendt denne meddelelse,
hvor vi som forening kun kan være yderst tilfreds 😊

Som en ekstraopgave forventer Viborg Kommune at foretage en beluftning af gydebanker og eventuel renskæring af gydestryg i oktober måned.
Det gøres på strækningen fra Ålestrup til Borup.
Opgaven udføres af vores egen park og vej og formålet er, at forbedre gydemulighederne for ørrederne.
Teknik & Miljø, Natur og Vand
Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg

Fritidsfestival i Vesthimmerlandskommune

Ålestrup Lystfiskerforening, – åbent hus ved Simested å

Sted: Fiskegården, Aadiget 40

Arrangør: Fiskegården
Gratis fiskeri på udvalgt strækning af Simested å. NB: husk det statslige fiskertegn. Åben hus på Fiskergårdens museum for lystfiskergrej og fremvisning af klubhus og hytter. Fluebinding. Orientering og instruktion om fiskeriet i åen.

Pris
Fri entré

Fiskedag 2023

Så fik vi, på en rekord varm dag 🥵 , gennemført vores årlige fiskekonkurrence.
Som tidligere nævnt, i år sammen med Viborg Lystfisker Forening hvilket skulle vise sig at være afgørende ved indvejning. Læs her

EL-fiskeri eller…..?

Et foreningsmedlem spottede i sidste måned noget EL fiskeri ved broen på Gl Ålborgvej.
Bestyrelsen blev kontaktet. Tanken var at DTU var tyvstartet med bestandanalyse.
DTU kunne bekræfte at de ikke var bekendt med noget EL fiskeri i Simested Å. Fiskerikontrollen har ligeledes ikke udstedt nogle tilladelser i perioden.
Så med mindre det er en “styrelse” der har glemt at indhente en tilladelse må vi konstatere at det ligner groft tyvfiskeri.
Kommer du ud for en lignenede hændelse, så spørg nysgerrigt indtil “projektet” og bed dem om at identificere sig. Et par diskrete billeder evt. af en nummerplade kan altid være gavnligt.
Bring ikke dig selv i en “træls” situation og lad være at gribe til selvtægt.

Fiskerikontrollen kan kontaktes på 72185609.

Foreningen

OBSDer pågår bestandanalyse i uge 36 & 37 (Der står DTU Aqua på bilen 🙂 )