Gydebanker januar 2023

21. Januar. Foreningens utrættelige gydebanke optællere har længe gået og studeret vejrudsigt og vandstand for at ramme den rigtige dag at starte optællingen på.
Lørdag gik det meste op i en højere enhed, vandet var en anelse for brunt, som en god lagerøl men afsted kom vi.
Det øverste stræk, fra Volstrup til Abildvad blev gennemgået.
Resultatet var ganske fint, vi optalte 171 fine gydebanker godt fordelt gennem åen. Oven i det fine tal, kunne vi konstatere at rigtig mange banker var meget store, og efter vores bedste opfattelse, lavet af store fisk.
Vi planlægger videre for at kigge på bankerne nedstrøms Aalestrup næste gang.

29. Januar. Selvom forholdende ikke var optimale, nærmest langt fra, vovede gydebanke tællerne sig ud igen i søndags. De ældste gydebanker fra november er begyndt at udviskes og nyt regnvejr truer så det var nærmest sidste chance for at få tal på bordet.
Og det gik som man kunne frygte, nedstrøms jernbanebroen i Ålestrup og ned til Skindersbro talte vi det dårligste resultat de 10 gange vi har talt op. 63 banker endte vi på.
Om det er det mørke vand, tidspunktet eller svigtende opgang må stå hen i det uvisse. Samlet endte hele åen på 234 gydebanker optalt, anden dårligste samlede resultat siden 2009. Vi fandt banker på alle de kendte stryg, men især de marginale gydepladser svigtede.
Det samlede indtryk ender på at det øverste stræk af åen producerer fint, men det nederste stræk er stagneret siden 2014.
Glædeligt er det til gengæld at Hvam bæk og Thorsdal bæk begge scorer hæderligt i år, med over ti gydebanker i hver.

Statistiken over gydebankerne ser således ud