Gydebanker januar 2022

Foreningens utrættelige gydebanke optællere har i vinter været i aktion på 2 udvalgte strækninger af Simested å. Lørdag d.15 januar gennemgik vi strækningen fra Volstrup dambrug til Abilvad og fandt 165 flotte gydebanker. Vi sejlede gennem åen i kano og da vandet var både lavt og klart kunne vi uden problemer dække åen i fuld bredde. Mange af de observerede gydebanker var kæmpestore og vidner om at der har været ganske pæne fisk på færde. Til sammenligning har tidligere optællinger vist både ringere og bedre tal og året ligger lidt over gennemsnit for strækningen. Gennem de 13 år vi systematisk har optalt her, har vi set fra 97 til 236 banker på strækket med 160 i snit.

Med dispensation fra Viborg kommune, af hensyn til kanosejlads på den fredede del af Simested å, var efterfølgende weekend afsat til strækningen Jernbanebroen til Skindersbro. Vandet var stadig lavt, men på dagen desværre meget farvet, hvilket gjorde det svært at dække åen fra bred til bred. Kun de banker vi passerede over og tæt ved kunne registreres. Vi fandt 94 banker på strækningen, lidt lavere end sidste år, og også lavt for gennemsnittet for dette stræk. Det er holdets opfattelse at bankerne nedstrøms Ålestrup var mindre end tidligere, men måske skyldes det det uklare vand. Vi har tidligere set fra 72 til 181 banker på strækket med 108 i snit. Turen fik en snert af dramatik da besætningen måtte en tur i baljen efter lidt ubalance i fartøjet. Alle kom godt gennem denne ophidsende fase af optællingen og kunne fortsætte optællingen ned af åen.

Per Nielsen

Grafen her viser optællingen fra 2008 og frem til i dag, hhv. op- og nedstrøms for Ålestrup.