Arbejdsdag 2022

De 13 fremmødte startede med kaffe og rundstykker.
Da aprilvejret viste sig fra sin bedste side på dagen blev malerarbejdet prioriteret højest.
Så stort set alle mand gik i gang med at male hytter med mere.
Tage stod som sædvane for de velgrillede pølser op ad dagen.
Der skal lyde en tak fra foreningen til de fremmødte.
Claus Gregersen kunne ikke møde frem på dagen, han havde i stedet valgt at sponsere drikkevarer på dagen, tak for det.