Forfatterarkiv: admin

Masser af vand

Tillykke til Jørgen med den, indtil 13/7, største havørred i 2024.
Der er set og fortalt om mange gode og ikke mindst drilske “buler” i åens overflade.
Den megen regn der falder her i weekenden sætter forhåbentlig gang i fiskene.
En spændende uge venter forude.

77cm, 5,5kg

En hyggelig aften

Et par håndfulde lystfiskere havde bestemt sig for at trodse vestenvinden, og var d. 28/6 mødt frem til “Natfisketuren”.
Efter nogle gode lune dage og en god gang regn var vinden frisket gevaldig op fra vest.
Der blev snakket lidt om åens pladser og hele foreningens vand kom i brug.
Omkring kl 23 vente folk tilbage til fiskegården, hvor Tage stod klar med lidt fra grillen.
Der blev snakket om aftenens forløb og selvfølgelig om hvad sæsonen ellers har budt på. Fangsterne blev et par mindre halv meters havørreder samt lidt bækørreder, alle fisk blev genudsat.
Aftenens grillerier blev indtaget ved de, af Sparekassen Danmark, sponsorede bord/bænke sæt.
Tak for en hyggelig aften.

Grødeskæring

Nu har der været dialog med Vesthimmerlands Kommune om terminer for grødeskæring.
De har aftalt med HedeDanmark at i stedet for de 9 uger som fremgår af deres hjemmeside, begrænser de sig til uge 31 og 32 og senere uge 35 og 36.
Samtidig har de lovet at prøve at koordinere med Viborg Kommunes grødeskæring, så generne for fiskeriet bliver så få som muligt.
De lovede også at gøre “noget” ved handicapstien.

Tre flotte over 70 cm…

Kort efter Grundlovsdag fik den megen regn for alvor sat gang i opgangen af havørred.
Et øget antal lystfiskere langs bredderne har også resulteret i flere fortællinger,
bl.a fisk på træk, mistede fisk og ikke mindst tre fisk over 70cm på land.
Tillykke med fangsterne.

Hækklipning ved Fiskegården -ny dato !

FLYTTES TIL d.18/6 pga vejrvarsel fra DMI
Beplantningen omkring fiskegården skal trimmes.
Vi håber du har lyst til at møde op d.11/6 fra kl. 16 til lidt gratis motion.
Der er drikkevarer klar og vi runder eftermiddagen af med lidt fra grillen.

Opkøb af dambrug og jord……

Nedenstående tekst er “sakset” fra Miljøministeriets hjemmside

Opkøb af dambrug og jord til vådområder i Simested Ådal
De eksisterende kvælstofordninger forhindrer, at to igangværende kommunale projekter og ét statsligt vådområdeprojekt ved Simested Å kan gennemføres. Derfor afsætter partierne 32 millioner kroner fra akutpakken til blandt andet at opkøbe dambrug i området for at realisere et helhedsprojekt, der skal genskabe hele Simested Ådal fra udspring til udløb i Hjarbæk Fjord, inkl. sammenbinding af vådområder. Hjarbæk Fjord er i dag hårdt belastet af næringsstoffer. Fjorden løber ud i Limfjorden, som sidste sommer og efterår oplevede kraftigt iltsvind.
Opkøbene ved Hjarbæk fjord forventes i sig selv at fjerne 17-24 tons kvælstof årligt. Samtidig giver de mulighed for at realisere helhedsprojektet Simested Ådal, der forventes at bidrage med en samlet årlig reduktion på 43-50 tons kvælstof. Projektet bidrager også positivt til biodiversiteten og klimatilpasning.

Hele artiklen kan læses her