Foreningen

Bestyrelsen

Seniorklubben

Nyt medlem

Fiskevand

Kortsalg

Fiskegården

Hytterne

Fangster

Kalender

Aa-lyst

Artikler

Flueæsken

Senior-klubben

Angående sammenkomster i seniorklubben, er det den første tirsdag klokken 10 i hver mdr. til formiddagskaffe.

Hvis der bliver aftalt eller bestemt andet, kommer det på hjemmesiden under seniorklubben.
Knæk og Bræk. Tage.
 
HUSK AT MELDE AFBUD.

Aalestrup Lystfisker på Facebook


Aalestrup Lystfisker på Youtube


Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Aalestrup Lystfisker er medlem af Limfjords-sammenslutningen


Digitale kort over foreningens fiskevand


Nyheds-mail!

Læs mere:


Køb dagkort online

DANSKFISKEKORT.DK


GRØDESKÆRING


VANDSTAND


Fiske-vejr?

Logo - link til forside


Fiskeri-betjente!

Kontakt:


 

 

 

 

 

 

Fluebinding på Fiskegården

 

 

Torsdag d. 12. december klokken 19.00 er der atter fluebinding på Fiskegaarden. Dette bliver den sidste bindeaften inden jul. Kenneth Nyholm sørger for, at der er udfordringer til alle, uanset hvor man befinder sig i karrieren ;o)

Der bindes 10 torsdage frem mod jul, og prisen for de 10 aftener er 250 kroner, som ubeskåret går til indkøb af materialer. Juniorer deltager til halv pris.

Er fluebinding helt nyt for dig, og ved du endnu ikke rigtigt, om det er noget ... ja, så er der også mulighed for at låne bindeværktøj de første gange.

Man behøver ikke være medlem af foreningen for at deltage i fluebindingen, så tag endelig bare din fiskemakker med til nogle hyggelige timer, hvor teknikkerne ved fluestikket samtidig bliver støvet af.

 


 

Denne torsdags flue

 

 


 

Torsdags-fluer

 

D. 28. november var der 2 nye udfordringer på programmet. Den første flue vi bandt, var en tangloppe bestående af hareuld og pølseskind.

Den anden var en flue, som Orla Bertram er ophavsmand til. Fluen kaldes "Trendy".

 

 

 

 


 

Torsdags-flue

 

 

En klassiker til Simested Å. Ophavsmanden bag er Jyde-Simon ;o)


 

Torsdags udfordring ...

 

 

Solskinsfluen er en fremragende lakseflue til Bjerkreimselven ;o)

 


 

Jubilæums-bog

 

 

Skulle nogen være interesseret i at købe et ekstra eksemplar af jubilæums-bogen er dette muligt ved henvendelse til Søren Godsk.

Prisen er 100 kroner, hvis bogen afhentes enten hos Søren eller på Fiskegården. Ved evt. forsendelse vil prisen være 160 kroner.

 


 

Aa-lyst

 

Blad nummer 4-2019 er nu tilgængeligt under fanen "Aa-lyst".

 

 


 

Registrering af sæler

 

 

Det er stadigvæk vigtigt med rapportering af sete sæler i åen. Søndag d. 2. september er der set sæler ved Rosenparken helt oppe under Aalestrup by, så "problemet" er altså langt fra løst.

 

Når et forholdsvist lille og følsomt vandløb som "vores" bliver for hårdt hjemsøgt af jagende sæler, kommer der ridser i idyllen. Og der er blevet mange af dem ... sælerne. Så mange, at vi nu har besluttet at lave en registrering af problemet, og derfor vil foreningen meget gerne have indberetninger, når og hvis I ser sæler på jeres ture til åen.

Kontakt Søren Godsk eller Lars Hansen, der er interesseret i, hvor du har set sæl, hvor mange du har set, og hvornår du har set dem. Evt. billeddokumentation vil naturligvis være helt kanon.

Du må også gerne melde om fangede fisk med sæl-bid, uanset om du tager dem med hjem eller genudsætter dem. Også her vil det være rigtig fint med billeddokumentation ;o)


 

Ingen camping ... ;o)

 

 

Der bliver i indeværende sæson rettet en del henvendelser til værtsfolkene på Fiskegården omkring muligheden for at campere - eller sove i telt - på hyttepladsen.

Det må man ikke, og der er heller ikke umiddelbar udsigt til, at det bliver en mulighed ;o)

Ønsker man et ophold på kanten at Himmerlands smukkeste Å, så er der til gengæld mulighed for at leje en af foreningens fire hytter, der stort set ligger lige på brinken til de blanke havørreders bolig ... ;o)

 

 

Seneste fangst fra åen:

Se mere ...


Mindstemål på foreningens vand:

 Havørred    40 cm

 Bækørred    35 cm

 Helt               36 cm

 Gedde           60 cm

 Ål                    38 cm


 

Fredninger:

 

 Vandløbet er fredet fra 1. november til 1. marts.

Gedde er fredet frem til 1. maj.


 


 

Grej-auktion 2019


 

Fjord-tur 2018


 

 

Bro-dag 2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Beskeder til hjemmesiden

 _   SEND