Foreningen

Bestyrelsen

Seniorklubben

Nyt medlem

Fiskevand

Kortsalg

Fiskegården

Hytterne

Fangster

Kalender

Aa-lyst

Artikler

Flueæsken

Senior-klubben

Angående sammenkomster i seniorklubben, er det den første tirsdag klokken 10 i hver mdr. til formiddagskaffe.

Hvis der bliver aftalt eller bestemt andet, kommer det på hjemmesiden under seniorklubben.
Knæk og Bræk. Tage.
 
HUSK AT MELDE AFBUD.

Aalestrup Lystfisker på Facebook


Aalestrup Lystfisker på Youtube


Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Aalestrup Lystfisker er medlem af Limfjords-sammenslutningen


Digitale kort over foreningens fiskevand


Nyheds-mail!

Læs mere:


Køb dagkort online

DANSKFISKEKORT.DK


GRØDESKÆRING


VANDSTAND


Fiske-vejr?

Logo - link til forside


Fiskeri-betjente!

Kontakt:


 

 

 

 

 

 

Næste arrangement:

 

Fluebinding

 

 

Torsdag d. 21. februar binder vi atter fluer på Fiskegården.

Vi mødes klokken 19.00, og som vanligt vil Søren Glerup vise, råde og vejlede, så der skal nok blive udfordringer til alle, uanset hvor man befinder sig i fluebindings-karriereren ;o)

Vi binder efterfølgende hver torsdag - 10 gange i alt - frem mod den nye fiskesæson, og prisen for denne ubetalelige horisontudvikling beløber sig til blot 250 kr.

Juniorer kan deltage til halv pris, og pengene går ubeskåret til indkøb af materialer til binde-aftenenerne.

Råder du endnu ikke over noget bindeværktøj selv, vil der være mulighed for at låne sig frem de første gange.

Som en sidegevinst kan du roligt regne med, at lokalet er fyldt med råhygge, og at der nok skal snige sig en enkelt røverhistorie ind i programmet også.

Tilmelding er ikke nødvendig ... det er bare at troppe op på Fiskegården. Man behøver ikke engang være medlem af foreningen for at deltage, så inviter endelig bare din fiskekammerat med ;o)

 


 

Messe i Aars

 

 

Weekenden d. 23. & 24. februar deltager vi i outdoor messen i Aars med en stand. Har du lyst til at være med ... evt. bare den ene dag - eller nogle timer, så giv lyd til en fra bestyrelsen. Har du lyst til at binde lidt fluer på messen, så kontakt venligst Kenneth Nyholm, som vil koordinere dette.

Ellers er formålet at få en masse god snak med de besøgende om vores forening i særdeleshed, og om vores skønne hobby som helhed.


 

Standerhejsning

 

 

Fredag d. 1. marts skyder vi den nye sæson i gang med en hyggelig sammenkomst på Fiskegården. Vi skal naturligvis have sendt flaget til tops, men allerede fra klokken 8.00 er der friskbrygget kaffe og lune rundstykker til alle fremmødte.

Der er rig mulighed for at komme en tur til åen og mærke suset af den friske vestenvind gennem ådalen - og de vinterstøvede lokker, - men hvis man ikke lige er den hardcore type inden for lystfiskerbranchen, kan man selvfølgelig også vælge at blive inde i den lune stue og dele sine mangfoldige minder om store fisk, hvi'hårede piger, Hermansens ormedåse eller kryddersnaps. Det blir' en go' dag ... især hvis du også kommer forbi ;o)


 

 

Kyst-tur

 

D. 13. april 2019 gentager vi succesen ude på det store vand. Bageren har arrangeret en ny tur med "Skagerak", hvor der bliver rig mulighed for at få nogle gode spisefisk med hjem.

Vi mødes ved skibet klokken 5.30, og prisen for turen vil være 750 kroner.

Tilmelding senest d. 1. april 2019 til Lars Bonde på

tlf: 20 54 85 14


 

Aa-lyst

 

Blad nummer 1-2019 er nu tilgængeligt under fanen "Aa-lyst".

 

 


 

Registrering af sæler

 

 

Det er stadigvæk vigtigt med rapportering af sete sæler i åen. Søndag d. 2. september er der set sæler ved Rosenparken helt oppe under Aalestrup by, så "problemet" er altså langt fra løst.

 

Når et forholdsvist lille og følsomt vandløb som "vores" bliver for hårdt hjemsøgt af jagende sæler, kommer der ridser i idyllen. Og der er blevet mange af dem ... sælerne. Så mange, at vi nu har besluttet at lave en registrering af problemet, og derfor vil foreningen meget gerne have indberetninger, når og hvis I ser sæler på jeres ture til åen.

Kontakt Søren Godsk eller Lars Hansen, der er interesseret i, hvor du har set sæl, hvor mange du har set, og hvornår du har set dem. Evt. billeddokumentation vil naturligvis være helt kanon.

Du må også gerne melde om fangede fisk med sæl-bid, uanset om du tager dem med hjem eller genudsætter dem. Også her vil det være rigtig fint med billeddokumentation ;o)


 

Ingen camping ... ;o)

 

 

Der bliver i indeværende sæson rettet en del henvendelser til værtsfolkene på Fiskegården omkring muligheden for at campere - eller sove i telt - på hyttepladsen.

Det må man ikke, og der er heller ikke umiddelbar udsigt til, at det bliver en mulighed ;o)

Ønsker man et ophold på kanten at Himmerlands smukkeste Å, så er der til gengæld mulighed for at leje en af foreningens fire hytter, der stort set ligger lige på brinken til de blanke havørreders bolig ... ;o)


 

NOK ER NOK!
 

 

Det kan være både givtigt og fornøjeligt at være jollefisker, men det skal altså ikke foregå på åen.
Det er jo almindelig kendt, at der hvert år dukker nogle uvidende mennesker op og dyrker sejlads på det stykke af åen, hvor der er sejlads forbudt. Men inden for den seneste uge har der været to tilfælde, hvor nogle vandaler dels sejler på åen ... i det ene tilfælde endda i en jolle med påhængsmotor ... og dels fisker ulovligt tilligemed.
Oven i denne absurde adfærd blev en tilsynsførende svinet godt og grundigt til, da han forsøgte at forklare det forkerte i ugerningen, og det er naturligvis helt uacceptabelt.
Derfor vil vi gerne opfordre alle, der ser sejlende på det fredede stykke af åen, til at anmelde det enten til foreningens fiskeribetjente eller direkte til myndighederne.
Det vil i så fald udløse en hilsen på minimum 2500 kroner ... og det kan man jo rent faktisk købe både fiskekort og skridtstøvler for i flere år i træk.
Lad os hjælpes ad med at komme den vej ;o))

 


 

Fredningstiden

 

I foreningen har vi kun nogle få, velmente regler, men en af de regler, vi håndhæver hårdest, er overholdelsen af fredningstiden. Al fiskeri er forbudt i perioden fra d. 1. november til den sidste dag i februar - begge dage incl.

Skulle du mod forventning se nogen, der fisker i åen i ovennævnte periode, så giv lige en af fiskeribetjentene et ring.

Du finder dem i bunden af den blå søjle til venstre her på siden ;o)

 


 

24 timers-kort

 

Som noget nyt vil der for den kommende sæson være mulighed for at købe 24 timers kort til foreningens fiskevand. Kortet fungerer som et almindeligt døgnkort, blot med den forskel, at man selv kan bestemme hvilket tidspunkt på dagen, kortet skal gælde fra. Eksempelvis kan man altså fiske fra lørdag middag til søndag middag på dette kort.

Kortet kan kun købes hos Lone og Tage på Fiskegården.

 

 

Seneste fangst fra åen:

Se mere ...


Mindstemål på foreningens vand:

 Havørred    40 cm

 Bækørred    35 cm

 Helt               36 cm

 Gedde           60 cm

 Ål                    38 cm


 

Fredninger:

 

 Vandløbet er fredet fra 1. november til 1. marts.

Gedde er fredet frem til 1. maj.


Aalestrup Open 2019


 

Grej-auktion 2019


 

Fjord-tur 2018


 

 

Bro-dag 2018


 

Natfisketuren 2017


 

Registrering af skarv


 

Projekt Skinders Bæk


 

Projekt Hannerup Bæk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Beskeder til hjemmesiden

 _   SEND