Foreningen

Bestyrelsen

Seniorklubben

Nyt medlem

Fiskevand

Kortsalg

Fiskegården

Hytterne

Fangster

Kalender

Aa-lyst

Artikler

Flueæsken

Senior-klubben

Angående sammenkomster i seniorklubben, er det den første tirsdag klokken 10 i hver mdr. til formiddagskaffe.

Hvis der bliver aftalt eller bestemt andet, kommer det på hjemmesiden under seniorklubben.
Knæk og Bræk. Tage.
 
HUSK AT MELDE AFBUD.

Aalestrup Lystfisker på Facebook


Aalestrup Lystfisker på Youtube


Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Aalestrup Lystfisker er medlem af Limfjords-sammenslutningen


Digitale kort over foreningens fiskevand


Nyheds-mail!

Læs mere:


Køb dagkort online

DANSKFISKEKORT.DK


GRØDESKÆRING


VANDSTAND


Fiske-vejr?

Logo - link til forside


Fiskeri-betjente!

Kontakt:


 

 

 

 

 

 

Denne uges flue var også en lokal kending

 

 

 

 

Kenneth


 

Opstart af fluebinding

 

 

Torsdag d. 3. oktober klokken 19.00 tager vi hul på vinterens fluebinding på Fiskegaarden. Kenneth Nyholm afløser Søren Glerup i det lune sæde, men der vil som vanligt være udfordringer til alle hen over vinteren, uanset om man helst binder stort eller småt ;o)

Der bindes 10 torsdage frem mod jul, og prisen for de 10 aftener er 250 kroner, som ubeskåret går til indkøb af materialer. Juniorer deltager til halv pris.

Er fluebinding helt nyt for dig, og ved du endnu ikke rigtigt, om det er noget ... ja, så er der også mulighed for at låne bindeværktøj de første gange.

Man behøver ikke være medlem af foreningen for at deltage i fluebindingen, så tag endelig bare din fiskemakker med til nogle hyggelige timer, hvor teknikkerne ved fluestikket samtidig bliver støvet af.

 


 

 

Vandaler i frit fald ...

 

 

Nogle gange ... så bliver man denondelyneme bare SÅ træt. Sidste år skrev jeg om et problem hos en af vores lodsejere. Dengang havde han været igennem adskillige kilometer hegn, før han fandt frem til leddet ved Egebroen, som nogen havde efterladt liggende på jorden. Han sikrede da leddet med en ekstra tråd, og samtidig sænkede han tråden i modsatte side, så enhver - der er stor nok til at gå alene ved åen - uden problemer kunne komme over.

Nu hører man så, at samme lodsejer er blevet ringet op klokken 22 om aftenen for at få at vide, at hans kreaturer er løbet ud af hegnet. Han finder atter problemet ved Egebroen, og denne gang er det sikrede hegn revet fuldstændig i stykker. Man bliver harm, man gør ...

Lodsejeren er selv ivrig lystfisker, og tilligemed et meget stort aktiv i vores foreningsarbejde, og jeg har ikke skyggen af fantasi til at forestille mig, at det er nogen af foreningens medlemmer, der optræder så tåbeligt over for nogen af vores lodsejere. Men ved man noget, hører man en hvisken i tagrørene, eller ser man omridset af et ansigt i sit kaffegrums en morgen med vigende søndenvind, så lad det for vores egen skyld komme frem i lyset, så vi kan forsøge at dæmme op for gentagelser ;o)

 

Lars

 


 

 

Ny kontrakt

 

Vi har indgået en kontrakt med Vorup Gruppen. De ejer det stykke vand i Skinderup - på østsiden af åen - som mange sikkert husker som Arnold D. stykket.

Stykket har ikke været mærket med rødt på vores kort, da ejerne hidtil har ønsket, at alle måtte fiske på strækningen, så i den forstand er der ingen ændringer rent fiskemæssigt.

Blot hører stykket nu med til foreningens vand i stedet for at være "allemandsfiskeri" ;o)

 


 

 

"Nyt" fiskevand

 

 

Vi kan med glæde meddele, at vi atter har fået fiskeretten på de to strækninger ved Hovedvej A13, og ved grødepladsen opstrøms Gl. Simested Bro. Det reviderede kort over vores samlede fiskevand ved Simested Å kan ses under fanen til venstre ;o)

 


 

Så er den desværre gal igen ...

 

 

 

Vi oplever desværre atter, at der er mennesker, der håndterer vores fine muligheder for at færdes ved åen på en rigtig dårlig måde.

Der har været et tilfælde, hvor ovenstående var smidt i vegetationen ved Skinderup ... blot få meter fra affaldsstativet.

Og så har vi fået meldinger fra lodsejerside om, at der bliver fundet efterladte dåser i engene langs åen, hvor kreaturerne bor til daglig. Stram nu op for pokker! Det vil være sund fornuft, det vil være til stor gavn for foreningen, og det vil være til kæmpe glæde for kreaturerne ;o)

 


 

Aa-lyst

 

Blad nummer 3-2019 er nu tilgængeligt under fanen "Aa-lyst".

 

 


 

Registrering af sæler

 

 

Det er stadigvæk vigtigt med rapportering af sete sæler i åen. Søndag d. 2. september er der set sæler ved Rosenparken helt oppe under Aalestrup by, så "problemet" er altså langt fra løst.

 

Når et forholdsvist lille og følsomt vandløb som "vores" bliver for hårdt hjemsøgt af jagende sæler, kommer der ridser i idyllen. Og der er blevet mange af dem ... sælerne. Så mange, at vi nu har besluttet at lave en registrering af problemet, og derfor vil foreningen meget gerne have indberetninger, når og hvis I ser sæler på jeres ture til åen.

Kontakt Søren Godsk eller Lars Hansen, der er interesseret i, hvor du har set sæl, hvor mange du har set, og hvornår du har set dem. Evt. billeddokumentation vil naturligvis være helt kanon.

Du må også gerne melde om fangede fisk med sæl-bid, uanset om du tager dem med hjem eller genudsætter dem. Også her vil det være rigtig fint med billeddokumentation ;o)


 

Ingen camping ... ;o)

 

 

Der bliver i indeværende sæson rettet en del henvendelser til værtsfolkene på Fiskegården omkring muligheden for at campere - eller sove i telt - på hyttepladsen.

Det må man ikke, og der er heller ikke umiddelbar udsigt til, at det bliver en mulighed ;o)

Ønsker man et ophold på kanten at Himmerlands smukkeste Å, så er der til gengæld mulighed for at leje en af foreningens fire hytter, der stort set ligger lige på brinken til de blanke havørreders bolig ... ;o)


 

NOK ER NOK!
 

 

Det kan være både givtigt og fornøjeligt at være jollefisker, men det skal altså ikke foregå på åen.
Det er jo almindelig kendt, at der hvert år dukker nogle uvidende mennesker op og dyrker sejlads på det stykke af åen, hvor der er sejlads forbudt. Men inden for den seneste uge har der været to tilfælde, hvor nogle vandaler dels sejler på åen ... i det ene tilfælde endda i en jolle med påhængsmotor ... og dels fisker ulovligt tilligemed.
Oven i denne absurde adfærd blev en tilsynsførende svinet godt og grundigt til, da han forsøgte at forklare det forkerte i ugerningen, og det er naturligvis helt uacceptabelt.
Derfor vil vi gerne opfordre alle, der ser sejlende på det fredede stykke af åen, til at anmelde det enten til foreningens fiskeribetjente eller direkte til myndighederne.
Det vil i så fald udløse en hilsen på minimum 2500 kroner ... og det kan man jo rent faktisk købe både fiskekort og skridtstøvler for i flere år i træk.
Lad os hjælpes ad med at komme den vej ;o))

 


 

Fredningstiden

 

I foreningen har vi kun nogle få, velmente regler, men en af de regler, vi håndhæver hårdest, er overholdelsen af fredningstiden. Al fiskeri er forbudt i perioden fra d. 1. november til den sidste dag i februar - begge dage incl.

Skulle du mod forventning se nogen, der fisker i åen i ovennævnte periode, så giv lige en af fiskeribetjentene et ring.

Du finder dem i bunden af den blå søjle til venstre her på siden ;o)

 


 

24 timers-kort

 

Som noget nyt vil der for den kommende sæson være mulighed for at købe 24 timers kort til foreningens fiskevand. Kortet fungerer som et almindeligt døgnkort, blot med den forskel, at man selv kan bestemme hvilket tidspunkt på dagen, kortet skal gælde fra. Eksempelvis kan man altså fiske fra lørdag middag til søndag middag på dette kort.

Kortet kan kun købes hos Lone og Tage på Fiskegården.

 

 

Seneste fangst fra åen:

Se mere ...


Mindstemål på foreningens vand:

 Havørred    40 cm

 Bækørred    35 cm

 Helt               36 cm

 Gedde           60 cm

 Ål                    38 cm


 

Fredninger:

 

 Vandløbet er fredet fra 1. november til 1. marts.

Gedde er fredet frem til 1. maj.


Aalestrup Open 2019


 

Grej-auktion 2019


 

Fjord-tur 2018


 

 

Bro-dag 2018


 

Natfisketuren 2017


 

Registrering af skarv


 

Projekt Skinders Bæk


 

Projekt Hannerup Bæk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Beskeder til hjemmesiden

 _   SEND