Foreningen

Bestyrelsen

Seniorklubben

Nyt medlem

Fiskevand

Kortsalg

Fiskegården

Hytterne

Fangster

Kalender

Aa-lyst

Artikler

Flueæsken

Senior-klubben

Angående sammenkomster i seniorklubben, er det den første tirsdag klokken 10 i hver mdr. til formiddagskaffe.

Hvis der bliver aftalt eller bestemt andet, kommer det på hjemmesiden under seniorklubben.
Knæk og Bræk. Tage.
 
HUSK AT MELDE AFBUD.

Aalestrup Lystfisker på Facebook


Aalestrup Lystfisker på Youtube


Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Aalestrup Lystfisker er medlem af Limfjords-sammenslutningen


Digitale kort over foreningens fiskevand


Nyheds-mail!

Læs mere:


Køb dagkort online

DANSKFISKEKORT.DK


GRØDESKÆRING


VANDSTAND


Fiske-vejr?

Logo - link til forside


Fiskeri-betjente!

Kontakt:


 

 

 

 

 

Generalforsamling

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 24. juni klokken 19.30 på Fiskegården.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest torsdag. d. 17. juni.

 

Coronaen har hidtil gjort det lidt vanskeligt at mødes, men med de nuværende retningslinjer for forsamlinger, skulle det være muligt at samles op til 100 personer på ovennævnte tidspunkt. Vi krydser fingre for, at det lykkes denne gang ;o)


 

Grødeskæring

 

Det er ved at være tid for årets første grødeskæring, som er planlagt til uge 25-26 på hele strækningen fra Abildvad til Hjarbæk Fjord.

Man forventer at påbegynde arbejdet d. 21. juni, og der skæres flere steder samtidig ;o)


 

Husk hensynet ... ;o))

 

 

Der er fuld gang i majfluerne, der er sultne fisk i åen ... og derfor er der også alle mulige årsager til at pakke grejet og komme af sted ... ;o)

Men det er også højtid for bukkejægerne, og vi har fået en del henvendelser i den forbindelse, så vi vil selvfølgelig endnu engang bede om, at I viser hensyn og i videst mulig omfang kun færdes på stierne langs åen.

 

Bestyrelsen


 

 

Efterlysning

Hej…

Søger med stor interesse følgende blade, da min egen samling gik tabt under flytning.

 

Årgang 1 til 8 blade fra 1991-1998 (alle)

1999 blad no. 2-3 og 4

2000   -      no. 2-3 og 4

2001   -      no. 1-2 og 3

2002   -      no. 1-2-3 og 4

2003   -      no. 1-2-3 og 4

2004   -      no. 1

 

Desuden har jeg følgende spørgsmål:

 

Var der kun 3 blade i årgang 2006 og 2007  ?

Kom bladet ikke i 2002 og 2003 ?

 

Kan DU hjælpe med enkelte / flere blade eller kan DU svare på mine spørgsmål hører jeg gerne fra Dig.

Jeg betaler alle omkostninger ved fragt.

 

Vh. Milton Christensen

       Miltonch@outlook.dk eller 51335377


 

 

Buskryddere ...

 

 

Så har der atter været nogle flittige sjæle på arbejde ved åen ... til glæde og gavn for alle os andre ;o)

Der er nu mulighed for at gå/fiske uhindret fra Arnold D. Parkeringspladsen og helt op til Jens Andersens Bro.

På billedet ses "Mastehullet", der er et af de kendte steder ved vores fiskevand - nu fiskbart fra begge sider. Man bliver så glad ... ;o))


 

Nye broer

 

 

Hej medlemmer af Aalestrup Lystfiskerforening ;o)

Vi har lige fået tilkendt en pulje penge fra Lystfisker Danmark, som skal gå til broer ved vores vandløb.

Vi vil derfor gerne opfordre jer til at komme med jeres besyv, når I færdes langs vores dejlige fiskevand. Hvis I skulle komme til en grøft eller en lille bæk, som I ikke kan komme over, og I mener, der mangler en bro, så tag endelig kontakt til en i bestyrelsen, så vi sammen kan sørge for, at der bliver gjort noget ved sagen.

Vi har ikke altid fingeren på pulsen på hele den strækning, vi har fiskeret på, så nogle ekstra øjne ville være super.

På forhånd tak for jeres hjælp.


Hilsen Aalestrup lystfiskerforening


Fra det gamle arkiv

Søren Glerup har været i arkivet og fundet nogle af de gamle filmklip frem fra gemmerne. Du kan se klippene, ved at følge linkene herunder ... god fornøjelse ;o)

Poul Jørgensen binder laksefluer ...

Jyde-Simon laver blink ...

Old Danish Pink ...

Preben Torp binder stærevinger ...


Udvekslingskort ...

Vi har indgået en aftale med Randers Sportsfisker Klub om fire udvekslingskort. Kortene kan afhentes hos Tage på Fiskegården, og man skal fremvise gyldigt medlemskort fra Aalestrup Lystfiskerforening, når man afhenter. Dagkortfiskere kan ikke deltage i ordningen ;o)

Det er op til den enkelte selv at gøre sig bekendt med omfanget af fiskevand, gældende regler og lign. på Randers Sportsfiskerklubs hjemmeside, ligesom man naturligvis indretter sig efter evt. anvisninger fra Randers Sportsfiskerklubs kontrollører ved deres fiskevand.

Det vil også være muligt for medlemmer af AALF at leje faciliteterne ved Gjerrild Strand på samme vilkår, som er gældende for Randers Sportsfiskerklubs egne medlemmer.


Senior-klubben

 

Med baggrund i de nye restriktioner holder vi pause i Senior-klubben, indtil corona'en atter tillader os at samles under forsvarlige forhold.

Jeg giver besked her og på Facebook, når vi starter op igen. Pas godt på jer selv ;o))

 

Tage Hermansen


 

Aa-lyst

 

Blad nummer 2-2021 er nu tilgængeligt under fanen "Aa-lyst".

 

 


 

  Jubilæums-bog

 

 

Skulle nogen være interesseret i at købe et ekstra eksemplar af jubilæums-bogen er dette muligt ved henvendelse til Søren Godsk.

Prisen er 100 kroner, hvis bogen afhentes enten hos Søren eller på Fiskegården. Ved evt. forsendelse vil prisen være 160 kroner.

 

Det er også muligt at købe jubilæumsbogen hos Lone og Tage på Fiskegården ;o)

 

 

Seneste fangst fra åen:

Se mere ...


Mindstemål på foreningens vand:

 Havørred    40 cm

 Bækørred    35 cm

 Helt               36 cm

 Gedde           60 cm

 Ål                    38 cm


 

Fredninger:

 

 Vandløbet er fredet fra 1. november til 1. marts.

Gedde er fredet frem til 1. maj.


 

Fiskedagen 2020


 

 

Grej-auktion 2020


 

 

Frydenlund

 

                   Beskeder til hjemmesiden

 _   SEND