Foreningen

Bestyrelsen

Seniorklubben

Nyt medlem

Fiskevand

Kortsalg

Fiskegården

Hytterne

Fangster

Kalender

Aa-lyst

Artikler

Flueæsken

Senior-klubben

Angående sammenkomster i seniorklubben, er det den første tirsdag klokken 10 i hver mdr. til formiddagskaffe.

Hvis der bliver aftalt eller bestemt andet, kommer det på hjemmesiden under seniorklubben.
Knæk og Bræk. Tage.
 
HUSK AT MELDE AFBUD.

Aalestrup Lystfisker på Facebook


Aalestrup Lystfisker på Youtube


Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Aalestrup Lystfisker er medlem af Limfjords-sammenslutningen


Digitale kort over foreningens fiskevand


Nyheds-mail!

Læs mere:


Køb dagkort online

DANSKFISKEKORT.DK


GRØDESKÆRING


VANDSTAND


Fiske-vejr?

Logo - link til forside


Fiskeri-betjente!

Kontakt:


 

 

 

 

 

Efterlysning

Jeg har mistet min komplette samling af klubbladet under flytning.

Så hvis der findes medlemmer - nye som gamle, eller nogen, der kender nogen - der ligger inde med en komplet samling ... eller dele heraf, og alligevel ikke vil gemme dem, vil jeg meget gerne overtage.

Jeg kan kontaktes på Miltonch@outlook.dk eller 51335377

På forhånd mange tak for hjælpen

Milton Christensen


Fra det gamle arkiv

Søren Glerup har været i arkivet og fundet nogle af de gamle filmklip frem fra gemmerne. Du kan se klippene, ved at følge linkene herunder ... god fornøjelse ;o)

Poul Jørgensen binder laksefluer ...

Jyde-Simon laver blink ...

Old Danish Pink ...

Preben Torp binder stærevinger ...


Udvekslingskort ...

Vi har indgået en aftale med Randers Sportsfisker Klub om fire udvekslingskort. Kortene kan afhentes hos Tage på Fiskegården, og man skal fremvise gyldigt medlemskort fra Aalestrup Lystfiskerforening, når man afhenter. Dagkortfiskere kan ikke deltage i ordningen ;o)

Det er op til den enkelte selv at gøre sig bekendt med omfanget af fiskevand, gældende regler og lign. på Randers Sportsfiskerklubs hjemmeside, ligesom man naturligvis indretter sig efter evt. anvisninger fra Randers Sportsfiskerklubs kontrollører ved deres fiskevand.

Det vil også være muligt for medlemmer af AALF at leje faciliteterne ved Gjerrild Strand på samme vilkår, som er gældende for Randers Sportsfiskerklubs egne medlemmer.


Nyt fiskevand

Frits Farlig og formand Godsk har været på lodsejerbesøg ved åen, og det er der kommet en ny lejeaftale ud af ;o)

Stykket, der tidligere har været ejet af Kirsten Nielsen "Gaarden", og senere Rico Jensen, er blevet overtaget af Esben Bundgaard og Johnni Christensen.

Det drejer sig om ca. 620 meter på nordsiden af åen fra Rosenparken til Jernbanebroen ( ca. fra knækket mellem nummer 10 og 11).

Der er endvidere aftalt, at vi får etableret en overgang over hegnet til marken, samt tilladelse til opsætning af bord-bænkesæt, samt parkeringsmulighed for 2-3 biler.

Når du vil besøge det nye vand, er det bedst at køre ind fra Borgergade - ved skiltet "Kløvervangen". Herfra fortsætter du bare ned mod åen, indtil du finder parkeringspladsen på højre side af vejen. Der vil blive parkeringsmulighed for 2-3 biler, hvis man parkerer lidt hensynsfuldt ;o))


Senior-klubben

 

Med baggrund i de nye restriktioner holder vi pause i Senior-klubben, indtil corona'en atter tillader os at samles under forsvarlige forhold.

Jeg giver besked her og på Facebook, når vi starter op igen. Pas godt på jer selv ;o))

 

Tage Hermansen


 

Aa-lyst

 

Blad nummer 2-2021 er nu tilgængeligt under fanen "Aa-lyst".

 

 


 

 

Nye gydebanker i Skinderup Bæk

 

 

 

En super dag i gydefiskenes tjeneste er overstået, og foreningen vil gerne sende et kæmpe "tak for hjælpen" til alle, der deltog. Tak til drengene fra Naturefterskolen, der valgte at bruge en lørdag sammen med os, og ikke mindst en helhjertet tak til Steen Andersen, fordi han gad at starte det gule lyn op til endnu en dag ved bækken ... uden ham havde vores arme bare været så meget længere ;o))

Stedet var Skinderup Bæk, humøret var højt - også selvom vores venner i Viborg havde sendt en industrispion i felten - og vejret var bare så langt bedre, end meteorologerne havde truet os med.

Der blev renset grundigt op for dueurt og brøndkarse på hele strækningen både opstrøms og nedstrøms for landevejen, der blev anlagt nye gydebanker, og lavet forbedringer på de eksisterende, så der nu er hele 36 kubikmeter nyvasket og ovntørret grus klar til gydesæsonen. Og der er jo plads nok ved bækken, så det hele foregik naturligvis i Coronasikker afstand til hinanden.

Og så blev der selvfølgelig fortalt skrøner fra ind- og udland, som der jo altid gør, når lystfiskere sætter hinanden stævne i naturen, Gammelholm og Godsk sørgede for lækkerier fra grillen til frokost, og Hr. Jens Østrup fik sat en mindesten i bækken, selvom han stadig er frisk som en vårhare ... ;o)

Se flere billeder fra dagen        her


 

Nye vejvisere

 

 

Denne lille, labre fisker ... det er John. Han fremviser en af foreningens nye vejvisere i rustfrit stål, som vi netop er blevet beriget med.

Fiskene er fremstillet af Rolf, og det er Treco i Aalestrup, der er den gavmilde sponsor.

Tanken er, at fiskene skal vise vej til foreningens parkeringspladser ved åen, og foreningen vil gerne viderebringe en stor tak til både Treco og Rolf for det fine initiativ.

 


 

Grønne fingre på Fiskegården

 

 

 

 

Mandag d. 29. juni troppede otte gæve gutter sammen på Fiskegården for at give foreningens æres-ormefisker en hjælpende hånd med de grønne områder omkring klubhuset. Og de var skis'me ihærdige, for der blev klippet hæk hele vejen rundt, nogle af de store træer blev beskåret, og der blev beskåret buske og træer ved hytterne og på bålpladsen. Vores altid hjælpsomme lodsejer Gert Risgaard stillede det nødvendige maskineri til rådighed, og sammen med de otte andre gik han virkelig til vaflerne i nogle virkelig givtige aftentimer, inden Lone trommede sammen til grill-hygge på terrassen.

Det er dælme godt skuldret, gutter ;o))

 


 

  Jubilæums-bog

 

 

Skulle nogen være interesseret i at købe et ekstra eksemplar af jubilæums-bogen er dette muligt ved henvendelse til Søren Godsk.

Prisen er 100 kroner, hvis bogen afhentes enten hos Søren eller på Fiskegården. Ved evt. forsendelse vil prisen være 160 kroner.

 

Det er også muligt at købe jubilæumsbogen hos Lone og Tage på Fiskegården ;o)

 


 

Registrering af sæler

 

 

Det er stadigvæk vigtigt med rapportering af sete sæler i åen. Søndag d. 2. september er der set sæler ved Rosenparken helt oppe under Aalestrup by, så "problemet" er altså langt fra løst.

 

Når et forholdsvist lille og følsomt vandløb som "vores" bliver for hårdt hjemsøgt af jagende sæler, kommer der ridser i idyllen. Og der er blevet mange af dem ... sælerne. Så mange, at vi nu har besluttet at lave en registrering af problemet, og derfor vil foreningen meget gerne have indberetninger, når og hvis I ser sæler på jeres ture til åen.

Kontakt Søren Godsk eller Lars Hansen, der er interesseret i, hvor du har set sæl, hvor mange du har set, og hvornår du har set dem. Evt. billeddokumentation vil naturligvis være helt kanon.

Du må også gerne melde om fangede fisk med sæl-bid, uanset om du tager dem med hjem eller genudsætter dem. Også her vil det være rigtig fint med billeddokumentation ;o)


 

Ingen camping ... ;o)

 

 

Der bliver i indeværende sæson rettet en del henvendelser til værtsfolkene på Fiskegården omkring muligheden for at campere - eller sove i telt - på hyttepladsen.

Det må man ikke, og der er heller ikke umiddelbar udsigt til, at det bliver en mulighed ;o)

Ønsker man et ophold på kanten at Himmerlands smukkeste Å, så er der til gengæld mulighed for at leje en af foreningens fire hytter, der stort set ligger lige på brinken til de blanke havørreders bolig ... ;o)

 

 

Seneste fangst fra åen:

Se mere ...


Mindstemål på foreningens vand:

 Havørred    40 cm

 Bækørred    35 cm

 Helt               36 cm

 Gedde           60 cm

 Ål                    38 cm


 

Fredninger:

 

 Vandløbet er fredet fra 1. november til 1. marts.

Gedde er fredet frem til 1. maj.


 

Fiskedagen 2020


 

 

Grej-auktion 2020


 

 

Frydenlund

 

                   Beskeder til hjemmesiden

 _   SEND