Ting til jul 🎄

Det smukke jubilæumsskrift der blev udarbejdet i anledning af
foreningens 75 års jubilæum har vi stadig nogle eksemplarer af
og kan købes samlet med skriftet for 50 års jubilæet for 100,- kr.
Skal den fremsendes er prisen 160,- da portoen udgør kr. 60,-,
men de kan afhentes ved Tage eller formanden efter nærmere
aftale.

Samtidig kan vi oplyse, at vi stadig har nåle i ægte sølv med foreningens gamle logo. Disse blev fremstillet i forbindelse med 50 års jubilæet i 1994.
Sælges til en pris af kr. 100,-

Så lykkedes det

Den gamle plæneklipper var efterhånden opslidt og kunne ikke længere repareres, og da Tage sætter en ære i at det ser godt ud omkring klubhuset søgte vi NORDEA_FONDEN  om tilskud til en ny.
Vi fik allerede i januar  et tilskud på 18.000,- til formålet  og en  ny blev bestilt.
Men som med så meget andet kom krigen i Ukraine i vejen og der blev leveringsvanskeligheder.
Til slut har vi lånet en brugt hos Sørensen & Lynggaard, i Viborg (uden beregning) til den nye kunne leveres.  Det er nu sket og alle er  glade.
 
Foreningen takker  Nordea-Fonden og Gert Risgaard som har forhandlet  med Sørensen og Lynggaard.
 
Søren Godsk

Klubaften

Vi mødes, med start 06/10 kl. 19.00, fem torsdage frem mod jul.
Siden Klubaften er placeret under fanen FORENINGEN.
Mød op til nogle sociale aftener hvor hovedtemaet bliver at lave woblere.

Dødsfald

Foreningen har modtaget meddelelse om at  Dan Stisen er afgået ved døden den 23 juli 2022.
Dan Stisen var i mage år lodsejer i  Fjeldsø og samtidig revisorsuppleant .
I 2012 blev han revisor et job han bestred til udgangen af 2021 hvor han af helbredsmæssige årsager bad sig fritaget for jobbet.
Dan Stisen gik meget op i foreningens ve og vel bl.a. ønskede han ikke betaling for fiskevandet i den tid han og Ulla havde ejendommen i Fjeldsø.

Æret være Dan`s minde

Søren Godsk 

TYVERI fra parkeret bil

Forsøger lige at holde de værste ord væk her 🤬!
Nogen smålige personer har desværre svært at kende forskel på andres og deres egne ting.
Et af foreningens medlemmer har, d.23/7 i tidsrummet 14.00 -19.30,  haft indbrud i sin bil der holdt parkeret på Spanggårdsvej.
Ser du ting du  normalt ikke ser, så noter dig dem og vi se om det evt kan hjælpe myndighederne hvis det bliver en kommende tendens 

IHN Virus

Foreningen er blevet gjort bekendt med at fødevarestyrelsen, i løbet af april, har registreret IHN virus i flere dambrug med gennemstrømning af vand fra Simested Å.

Hvordan forholder vi os ?

Nedenstående er sakset fra Fødevarestyrelsens hjemmeside.
“Da Danmarks IHN-frie status er ophævet, vil der frit kunne fiskes i frivand. Der vil derved ikke være nogle krav om desinfektion og rengøring af tøj, udstyr mv. Ligeledes vil det være muligt at hjembringe sin fangst.”

En del spørgsmål ang. IHN besvares i denne artikel fra Fisk & Fri.