Opkøb af dambrug og jord……

Nedenstående tekst er “sakset” fra Miljøministeriets hjemmside

Opkøb af dambrug og jord til vådområder i Simested Ådal
De eksisterende kvælstofordninger forhindrer, at to igangværende kommunale projekter og ét statsligt vådområdeprojekt ved Simested Å kan gennemføres. Derfor afsætter partierne 32 millioner kroner fra akutpakken til blandt andet at opkøbe dambrug i området for at realisere et helhedsprojekt, der skal genskabe hele Simested Ådal fra udspring til udløb i Hjarbæk Fjord, inkl. sammenbinding af vådområder. Hjarbæk Fjord er i dag hårdt belastet af næringsstoffer. Fjorden løber ud i Limfjorden, som sidste sommer og efterår oplevede kraftigt iltsvind.
Opkøbene ved Hjarbæk fjord forventes i sig selv at fjerne 17-24 tons kvælstof årligt. Samtidig giver de mulighed for at realisere helhedsprojektet Simested Ådal, der forventes at bidrage med en samlet årlig reduktion på 43-50 tons kvælstof. Projektet bidrager også positivt til biodiversiteten og klimatilpasning.

Hele artiklen kan læses her

Tak for hjælpen 😃

Der skal fra foreningen lyde et KÆMPE tak til alle fremmødte på vores arbejdsdag.
Lige knap 20 frivillige havde valgt at bruge en solskinseftermiddag på vores Fiskegård.
Der blev udlagt nyt stenmel til hytterne, tømt tagrender, kalket, malet, ryddet op, gjort ren, kørt bort…..
Der blev spurgt om stemningen, til næste år, var mest til en lørdag formiddag eller en hverdags eftermiddag, det blev eftermiddagen der var mest stemning for.
Det hele blev rundet af med fællessnak og ting fra grillen.

                             👍💪👍💪👍

Senior Fjord Tur

Guidet tur til Mariagerfjord med Preben Petersen tirsdag d. 04.06.
Afgang fra Fiskegården kl. 08.00.
Tilmelding til Tage på 30138415 senest d. 22.05

Husk arbejdsdagen torsdag den 2. maj kl. 15.30

Som tidligere nævnt har vi forsøgt at flytte arbejdsdagen til en eftermiddag for at holde weekenderne fri til et par fisketure.
Tage tænder op under grillen og sørger for forplejning.
Du er velkommen, også selv om du ikke lige kan være der til 15.30 – vi skal nok finde en opgave til dig; der er nok at tage af.
Det kunne være dejligt hvis du har mulighed og lyst til at komme til nogle hyggelige timer i selskab med gode fiskekammerater.
Det er jo vores allesammens ansvar at vedligeholde ejendommen og adgangsvejene langs åen.

Med venlig hilsen
Søren Glerup

Grødeskæring 2024

Viborg kommune har planlagt ugerne for grødeskæring i 2024.
Brug link til højre på siden her for info,
ved brug af smartphone ligger link i bunden af siden.

Arbejdsdag 2. maj kl 15.30

AaLF afholder arbejdsdag torsdag d. 02.05.
Vi prøver en hverdags eftermiddag/aften så weekenden kan holdes fri.
Der vil være øl/vand og noget fra grillen i løbet af dagen.
Opgaverne er pt
-Kalkning af ejendom
-Oprydning, rengøring
-Spang v/ Torsdal Møllebæk
-P skilte
Opgaverne prioriteres efter antallet af fremmødte.
Fremmøde på Fiskegården fra kl 15.30, du kommer når kan kan.

Husk at sætte X i kalenderen, vi ses 😃
AaLF bestyrelse.

Kontingent 2024

Nu har vi fra bestyrelsen gjort vores bedste for at I alle kan få en god fiskesæson ved Simested å.
Vi har nemlig betalt leje til lodsejerne.
Det koster jo en del, og vi har et problem med at alle medlemmer ikke har betalt kontingent endnu.
Derfor er der ikke højvande i kassen lige nu.
Vi vil derfor opfordre til, at de der mangler, får betalt, så vi ikke får alt for meget vrøvl med kassereren.
Kassereren mangler også stadig en del e-mailadresser.
Portoén er jo blevet urimeligt dyr.

Knæk og Bræk
Bestyrelsen AaLF

Tilstanden i Hjarbæk Fjord

Det Grønne Råds temaaften 2024: Naturgenopretning af Hjarbæk Fjord.

Hjarbæk Fjord har det skidt på grund af tilførslen af næringsstoffer, især kvælstof, fra oplandet. Sammen med den indre del af Limfjorden er Hjarbæk Fjord derfor udvalgt som et laboratorium for nye løsninger og inddragelse af lokal viden.
Et kystvandråd bestående af 19 organisationer og en ekspertgruppe har analyseret mulighederne for at reducere udledningerne af næringsstoffer. De 19 organisationer repræsenterer lokale erhvervsinteresser samt natur- og rekreative interesser ved Limfjorden.
I december 2023 afleverede kystvandrådet sine anbefalinger. Fuldt udmøntet vil anbefalingerne medføre en betydelig reduktion i udledningerne af næringsstoffer og dermed en genopretning af vandmiljøet i fjorden. Samtidig betyder den foreslåede store indsats med udtagning af landbrugsjord, vådområder og andre indsatser på lavbundsjord, at dyrkning i ådalene reelt skal opgives
Det Grønne Råd i Viborg Kommune inviterer nu til temaaften, hvor du kan høre eksperter og medlemmer af kystvandrådet fortælle og debattere om projektet og det fremtidige arbejde med naturgenopretningen i fjorden.

Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 18.30-21.00 på Viborg Gymnasium, Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg (Auditoriet)

Tilmelding nødvendig, kan gøres her

 

Sæsonstart 2024

Nogen og tyve morgenfriske personer havde valgt at give fremmøde denne første forårsdag i 2024.
Ikke fordi at en frisk søndenvind var tilstede eller at solen kiggede lidt frem men selvfølgelig fordi det er d. 1.marts og fiskesæsonen 2024 er en realitet.
Nørager Bageri stod for rundstykkerne der blev nydt til kaffen, og der gik ikke længe inden lokalet var fyldt af en vældig summen om hvad den kommende sæson mon bringer.
2023 var jo en ganske fin sæson hvis man kigger på antal af fangster, håbet er at 2024 kan levere noget i størrelsen.
Efter kaffen gik flaget til tops og enkelte mente de skulle en tur ud med stangen.

Ålestrup Lystfiskerforening ønsker Knæk og Bræk med sæsonen 2024.