Foreningen

Bestyrelsen

Seniorklubben

Nyt medlem

Fiskevand

Kortsalg

Fiskegården

Hytterne

Fangster

Kalender

Aa-lyst

Artikler

Flueæsken

Senior-klubben

Angående sammenkomster i seniorklubben, er det den første tirsdag klokken 10 i hver mdr. til formiddagskaffe.

Hvis der bliver aftalt eller bestemt andet, kommer det på hjemmesiden under seniorklubben.
Knæk og Bræk. Tage.
 
HUSK AT MELDE AFBUD.

Aalestrup Lystfisker på Facebook


Aalestrup Lystfisker på Youtube


Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Aalestrup Lystfisker er medlem af Limfjords-sammenslutningen


Digitale kort over foreningens fiskevand


Nyheds-mail!

Læs mere:


Køb dagkort online

DANSKFISKEKORT.DK


GRØDESKÆRING


VANDSTAND


Fiske-vejr?

Logo - link til forside


Fiskeri-betjente!

Kontakt:


 

 

 

 

 

Senior-klubben

 

Nu er forsamlingsforbuddet hævet så meget, at vi atter kan tage hul på vores tirsdagsmøder på Fiskegården.

Det gør vi med start d. 1. juni, og som vanligt må I meget gerne sende eventuelle afbud til mig ;o)

 

 

Knæk og Bræk

Tage


 

Buskryddere ...

 

 

Så har der atter været nogle flittige sjæle på arbejde ved åen ... til glæde og gavn for alle os andre ;o)

Der er nu mulighed for at gå/fiske uhindret fra Arnold D. Parkeringspladsen og helt op til Jens Andersens Bro.

På billedet ses "Mastehullet", der er et af de kendte steder ved vores fiskevand - nu fiskbart fra begge sider. Man bliver så glad ... ;o))


 

Nye broer

 

 

Hej medlemmer af Aalestrup Lystfiskerforening ;o)

Vi har lige fået tilkendt en pulje penge fra Lystfisker Danmark, som skal gå til broer ved vores vandløb.

Vi vil derfor gerne opfordre jer til at komme med jeres besyv, når I færdes langs vores dejlige fiskevand. Hvis I skulle komme til en grøft eller en lille bæk, som I ikke kan komme over, og I mener, der mangler en bro, så tag endelig kontakt til en i bestyrelsen, så vi sammen kan sørge for, at der bliver gjort noget ved sagen.

Vi har ikke altid fingeren på pulsen på hele den strækning, vi har fiskeret på, så nogle ekstra øjne ville være super.

På forhånd tak for jeres hjælp.


Hilsen Aalestrup lystfiskerforening


Kend din å

D. 10. maj vil der blive arrangeret en aften, hvor nye som gamle medlemmer har mulighed for at blive guidet frem til de gode standpladser ved åen. Vi mødes på Fiskegården klokken 18.30, og Jens Fisker vil køre tilmelding på Aalestrup Lystfiskerforenings Facebook-gruppe. Også her er alle meget velkomne ;o)


Har du tid ... ?

Onsdag d. 19. maj bliver der garanteret solskin, så derfor vil vi denne aften male et par af hytterne, så de kan blive helt parate til at modtage sommerens gæster. Har du tid, lyst og lejlighed, så mød op på Fiskegården kl. 17.00 og giv en hånd med ... alle er ekstremt velkomne ;o))


Fjordtur

Søndag d. 30. maj skal de smækfede havørreder i Mariager Fjord virkelig have en oplevelse for livet. Vi mødes hos MB Jagt- og Fiskeri kl. 8.30, hvor vi beslutter, hvilken plads der er bedst egnet i forhold til vind og vejr på dagen. Tilmelding til Per Nielsen ... kontaktoplysninger findes under "Bestyrelsen".


Ny bro

Gert Rubæk og Boldrup Museum har lavet en ny bro over Boldrup Kanal til glæde og gavn for alle os andre. Stor tak for den fine indsats ... ;o))


Fra det gamle arkiv

Søren Glerup har været i arkivet og fundet nogle af de gamle filmklip frem fra gemmerne. Du kan se klippene, ved at følge linkene herunder ... god fornøjelse ;o)

Poul Jørgensen binder laksefluer ...

Jyde-Simon laver blink ...

Old Danish Pink ...

Preben Torp binder stærevinger ...


Udvekslingskort ...

Vi har indgået en aftale med Randers Sportsfisker Klub om fire udvekslingskort. Kortene kan afhentes hos Tage på Fiskegården, og man skal fremvise gyldigt medlemskort fra Aalestrup Lystfiskerforening, når man afhenter. Dagkortfiskere kan ikke deltage i ordningen ;o)

Det er op til den enkelte selv at gøre sig bekendt med omfanget af fiskevand, gældende regler og lign. på Randers Sportsfiskerklubs hjemmeside, ligesom man naturligvis indretter sig efter evt. anvisninger fra Randers Sportsfiskerklubs kontrollører ved deres fiskevand.

Det vil også være muligt for medlemmer af AALF at leje faciliteterne ved Gjerrild Strand på samme vilkår, som er gældende for Randers Sportsfiskerklubs egne medlemmer.


Senior-klubben

 

Med baggrund i de nye restriktioner holder vi pause i Senior-klubben, indtil corona'en atter tillader os at samles under forsvarlige forhold.

Jeg giver besked her og på Facebook, når vi starter op igen. Pas godt på jer selv ;o))

 

Tage Hermansen


 

Aa-lyst

 

Blad nummer 2-2021 er nu tilgængeligt under fanen "Aa-lyst".

 

 


 

  Jubilæums-bog

 

 

Skulle nogen være interesseret i at købe et ekstra eksemplar af jubilæums-bogen er dette muligt ved henvendelse til Søren Godsk.

Prisen er 100 kroner, hvis bogen afhentes enten hos Søren eller på Fiskegården. Ved evt. forsendelse vil prisen være 160 kroner.

 

Det er også muligt at købe jubilæumsbogen hos Lone og Tage på Fiskegården ;o)

 

 

Seneste fangst fra åen:

Se mere ...


Mindstemål på foreningens vand:

 Havørred    40 cm

 Bækørred    35 cm

 Helt               36 cm

 Gedde           60 cm

 Ål                    38 cm


 

Fredninger:

 

 Vandløbet er fredet fra 1. november til 1. marts.

Gedde er fredet frem til 1. maj.


 

Fiskedagen 2020


 

 

Grej-auktion 2020


 

 

Frydenlund

 

                   Beskeder til hjemmesiden

 _   SEND