Foreningen

Bestyrelsen

Seniorklubben

Nyt medlem

Fiskevand

Kortsalg

Fiskegården

Hytterne

Fangster

Kalender

Aa-lyst

Artikler

Flueæsken

Senior-klubben

Angående sammenkomster i seniorklubben, er det den første tirsdag klokken 10 i hver mdr. til formiddagskaffe.

Hvis der bliver aftalt eller bestemt andet, kommer det på hjemmesiden under seniorklubben.
Knæk og Bræk. Tage.
 
HUSK AT MELDE AFBUD.

Aalestrup Lystfisker på Facebook


Aalestrup Lystfisker på Youtube


Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Aalestrup Lystfisker er medlem af Limfjords-sammenslutningen


Digitale kort over foreningens fiskevand


Nyheds-mail!

Læs mere:


Køb dagkort online

DANSKFISKEKORT.DK


GRØDESKÆRING


VANDSTAND


Forenings-el

Det er nemt!

Læs mere:


Fiske-vejr?

Logo - link til forside


Fiskeri-betjente!

Kontakt:


 

 

 

 

 

 

Næste arrangement:

 

 

Arbejdsdag

 

Lørdag d. 21. april holder vi årets arbejdsdag. Vi mødes på Fiskegaarden klokken 8.00 til morgenkaffe, og under kaffen vil vi fordele dagens opgaver imellem os.

Der vil være lidt almindelig oprydning og vedligehold på og omkring ejendommen, og måske sender vi stormtropperne i marken, hvis der stadig mangler en bro et eller andet sted.

Der vil i hvert fald være opgaver i alle kategorier, så der er bestemt ingen grund til at blive hjemme.  Tordenskjolds soldater har endda lovet, at de nok skal lade være med at virke alt for overraskede, hvis der skulle dukke nogle nye ansigter op ;o))

I lighed med tidligere år vil der jo nok også være lidt forplejning i løbet af dagen, så kom og vær med!

 

 


Forårstur på kysten ...

 

 

Bageren har fået øje på et skiw, og nu har han planer om at stå til søs ... og han vil rigtig gerne have dig med ;o)
Derfor har han planlagt en 10 timers kysttur lørdag d. 28. april

( fra kl. 6.00-16.00 )
Mødestedet er M/S Albatros 1, Sydvestkajen 9850 Hirtshals, og man skal være ved skibet senest kl. 5.30! Kystturen foregår med den mindre båd "Skagerak".
Man sørger selv for transport til Hirtshals.
Prisen for hele herligheden er 750 kr.
Tilmelding til Bageren ( han bruger også dæknavnet Lars Bonde ved lyssky lejligheder ;o) på 20 54 85 14 senest d. 1. april.
Du kan evt. læse mere om kyst turene på hjemmesiden lystfiskerture.dk

 


 

Tillykke

 

 

I forbindelse med Outdoor Messen i Aars havde vi en lille konkurrence på foreningens stand. Der var mange, der forsøgte at gætte vægten på Westergaards fine havørred, og den heldige vinder af et års medlemsskab blev Anna Holmsgaard Bak. Anna har fået direkte besked, men vi vil alligevel gerne ønske tillykke - og velkommen i foreningen ;o)

 


 

Premiere-dagen

 

 

 

Lone har sendt et par billeder mere fra dagens standerhejsning ;o)
Vores forening er inde i en rivende udvikling - forstået på den måde, at der er begyndt at dukke flere op til arrangementerne, end vi havde turdet håbe på. Det var helt vildt til bro-dagen, og det skete også i dag, selvom premiere-dagen faldt på en torsdag. Lad os håbe, det fortsætter sådan ...
Kulden trænger sig på nu, og åen er så småt begyndt at fryse til i svingene neden for Fiskegaarden. Der var da - så vidt vides - heller ikke nogen, der skulle ud med snøren. Til gengæld blev der hygget omkring morgenkaffen inde i den lune stue ... byttet lidt skrøner og sådan. Og det er jo heller ikke nogen dårlig fisketur ;o)


 

Tilbud fra Herning/Ikast

 

 

Vi fortsætter samarbejdet med Herning/Ikast lystfiskerforening på samme vilkår som sidste sæson. Som medlem af Aalestrup Lystfiskerforening kan du købe medlemskab af Herning/Ikast foreningen for 920 kroner i 2018 sæsonen.

Vore vestjyske venner råder over meget fint fiskevand i Skjern Å og Karup Å. Men også Karstoft Å, Vorgod Å, Fjederholt Å, Rind Å og Sunds Sø.

Er du interesseret i at prøve kræfter med nyt vand, så er det bare at rette henvendelse til Søren Godsk, som derefter sørger for, at du får de oplysninger, du har brug for ;o)

 


 

Aa-lyst

 

Blad nummer 1-2018 er nu tilgængeligt under fanen "Aa-lyst".

 

 

Der har været lidt diskussion omkring bladets fortsatte eksistens, da det koster en del både at trykke - og ikke mindst i porto for at sende ud. Samtidig har det jo længe været muligt at læse bladene her på vores hjemmeside.

Generalforsamlingen har besluttet, at bladet skal fortsætte i trykt form, så sådan bliver det naturligvis.

Samtidig åbner vi mulighed for, at man selv kan framelde det ved at kontakte Søren Godsk, hvis man ønsker at give foreningskassen en hjælpende hånd.

Fremover vil det fremgå tydeligt her på forsiden, når der er et nyt blad tilgængeligt, og bladene vil ligge klar til læsning samme dag, som de trykte bliver sendt ud med posten ;o)

 


 

Registrering af sæler

 

 

Når et forholdsvist lille og følsomt vandløb som "vores" bliver for hårdt hjemsøgt af jagende sæler, kommer der ridser i idyllen. Og der er blevet mange af dem ... sælerne. Så mange, at vi nu har besluttet at lave en registrering af problemet, og derfor vil foreningen meget gerne have indberetninger, når og hvis I ser sæler på jeres ture til åen.

Kontakt Søren Godsk eller Lars Hansen, der er interesseret i, hvor du har set sæl, hvor mange du har set, og hvornår du har set dem. Evt. billeddokumentation vil naturligvis være helt kanon.

Du må også gerne melde om fangede fisk med sæl-bid, uanset om du tager dem med hjem eller genudsætter dem. Også her vil det være rigtig fint med billeddokumentation ;o)

 


 

Nyt kort og nye parkeringsmuligheder

 

Det reviderede kort er nu tilgængeligt under fanebladet "Fiskevand" i den blå bjælke til venstre herfor.

Ved Gl. Hvam - vejen der går ned til Kirkeengs-broen - må man parkere bag kostalden, når man kommer ned til ejendommen. Efter lodsejerens ønske vil der ikke blive sat parkeringsskilt op på stedet, men man må altså gerne holde her ;o)

Og så har vi fået et stykke nyt fiskevand i Hannerup på modsatte side af åen, end det vi har fiskeret på i forvejen. Der må fiskes fra dambruget og ned til Hannerup Bæk.

Der er parkeringsmulighed næsten nede ved åen, når man kører ad markvejen bag om Hannerup Gård.

Iflg. aftale med lodsejeren må der højst være parkeret 3 biler på pladsen, hvilket vi naturligvis skal overholde ;o)

Nord for åen ved Hannerup, er vejen med vores gamle parkeringsplads helt fjernet, og ligeså er den ejendom, vejen førte ned til. I stedet kører man ned til den store ejendom - første grusvej når man fortsætter mod Stenild efter vores gamle p-plads. Man følger den asfalterede vej venstre om ejendommen, og så kommer man lige hen til vores P-skilt. Herfra går man langs læhegnet ned over marken til åen ;o)

 


 

Fredningstiden

 

I foreningen har vi kun nogle få, velmente regler, men en af de regler, vi håndhæver hårdest, er overholdelsen af fredningstiden. Al fiskeri er forbudt i perioden fra d. 1. november til den sidste dag i februar - begge dage incl.

Skulle du mod forventning se nogen, der fisker i åen i ovennævnte periode, så giv lige en af fiskeribetjentene et ring.

Du finder dem i bunden af den blå søjle til venstre her på siden ;o)

 


 

24 timers-kort

 

Som noget nyt vil der for den kommende sæson være mulighed for at købe 24 timers kort til foreningens fiskevand. Kortet fungerer som et almindeligt døgnkort, blot med den forskel, at man selv kan bestemme hvilket tidspunkt på dagen, kortet skal gælde fra. Eksempelvis kan man altså fiske fra lørdag middag til søndag middag på dette kort.

Kortet kan kun købes hos Lone og Tage på Fiskegården.

 


Forenings-El

Nu har du mulighed for at støtte Aalestrup Lystfiskerforening med 2 øre pr. kilowatt, du bruger, ved at tilmelde dig "Forenings-El" hos EnergiNord.

Du betaler ikke mere for strømmen!

Tilskuddet finansieres af EnergiNord!

Du kan både læse mere om ordningen og tilmelde dig via linket, som du finder i søjlen til venstre!

Husk at vælge Aalestrup Lystfiskerforening i rubrikken "Min forening", som er den øverste linje i tilmeldings-formularen på EnergiNords hjemmeside!

Det er gratis penge ... det er da nemt ;o)

 

 

Seneste fangst fra åen:

Se mere ...


Mindstemål på foreningens vand:

 Havørred    40 cm

 Bækørred    35 cm

 Helt               36 cm

 Gedde           60 cm

 Ål                    38 cm


 

Fredninger:

 

 Vandløbet er fredet fra 1. november til 1. marts.

Gedde er fredet frem til 1. maj.


Fjord-tur 2018


 

 

The Open 2018


 

 

Bro-dag 2018


 

 

Rette tid og sted ...


 

 

Generalforsamling 2017


 

Natfisketuren 2017


 

Registrering af skarv


 

 

Optælling af gydebanker 2016-17


 

Projekt Skinders Bæk


 

Projekt Hannerup Bæk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Beskeder til hjemmesiden

 _   SEND