Klubaften

Vi mødes, med start 06/10 kl. 19.00, fem torsdage frem mod jul.
Siden Klubaften er placeret under fanen FORENINGEN.
Mød op til nogle sociale aftener hvor hovedtemaet bliver at lave woblere.

Dødsfald

Foreningen har modtaget meddelelse om at  Dan Stisen er afgået ved døden den 23 juli 2022.
Dan Stisen var i mage år lodsejer i  Fjeldsø og samtidig revisorsuppleant .
I 2012 blev han revisor et job han bestred til udgangen af 2021 hvor han af helbredsmæssige årsager bad sig fritaget for jobbet.
Dan Stisen gik meget op i foreningens ve og vel bl.a. ønskede han ikke betaling for fiskevandet i den tid han og Ulla havde ejendommen i Fjeldsø.

Æret være Dan`s minde

Søren Godsk 

TYVERI fra parkeret bil

Forsøger lige at holde de værste ord væk her 🤬!
Nogen smålige personer har desværre svært at kende forskel på andres og deres egne ting.
Et af foreningens medlemmer har, d.23/7 i tidsrummet 14.00 -19.30,  haft indbrud i sin bil der holdt parkeret på Spanggårdsvej.
Ser du ting du  normalt ikke ser, så noter dig dem og vi se om det evt kan hjælpe myndighederne hvis det bliver en kommende tendens 

Tollestrup

P-pladsen er flyttet 100m længere tilbage. Følg cyan farvet streg som på oversigt.
P-skilt er opsat.
Kør venligst IKKE op i gårdspladsen ved nr 21 & 23 !
MEN….på marken nedenfor P-pladsen går der en tyr blandt kvierne ! Den følger dig gerne, meget brummende, til du står på den anden side af hegnet.
Den har et job at gøre blandt kvierne og det skal den have lov til 😎

IHN Virus

Foreningen er blevet gjort bekendt med at fødevarestyrelsen, i løbet af april, har registreret IHN virus i flere dambrug med gennemstrømning af vand fra Simested Å.

Hvordan forholder vi os ?

Nedenstående er sakset fra Fødevarestyrelsens hjemmeside.
“Da Danmarks IHN-frie status er ophævet, vil der frit kunne fiskes i frivand. Der vil derved ikke være nogle krav om desinfektion og rengøring af tøj, udstyr mv. Ligeledes vil det være muligt at hjembringe sin fangst.”

En del spørgsmål ang. IHN besvares i denne artikel fra Fisk & Fri.

Mærkede sæler

10 sæler er igen i år blevet mærket af Århus Universitet og deres huseren i Limfjorden kan følges ved at klikke på linket under Fiskeri/Generelt.

Viborg Sportsfiskerforening og DSF vil iværksætte sælskræmmer-projekt ved slusen.
Artikel her
TV MidtVest indslag her

Virksunddæmning….

…..og havørredens vandringer, af Martin Lykke Kristensen fra DTU.
Vi kender jo godt den kedelige betydning af spærring i ferskvand men hvad
betyder en spærring i saltvand……læs her