IHN Virus

Foreningen er blevet gjort bekendt med at fødevarestyrelsen, i løbet af april, har registreret IHN virus i flere dambrug med gennemstrømning af vand fra Simested Å.

Hvordan forholder vi os ?

Nedenstående er sakset fra Fødevarestyrelsens hjemmeside.
“Da Danmarks IHN-frie status er ophævet, vil der frit kunne fiskes i frivand. Der vil derved ikke være nogle krav om desinfektion og rengøring af tøj, udstyr mv. Ligeledes vil det være muligt at hjembringe sin fangst.”

En del spørgsmål ang. IHN besvares i denne artikel fra Fisk & Fri.

Kontingent 2022

Du har sandsynligvis allerede fået indbetalt dit kontingent for den kommende sæson, og så er alt i sin skønneste orden.
Ønsker du ikke længere at være medlem af foreningen, så giv gerne kasseren  besked af hensyn til medlemsoversigt.
Tak 😊

Mærkede sæler

10 sæler er igen i år blevet mærket af Århus Universitet og deres huseren i Limfjorden kan følges ved at klikke på linket under Fiskeri/Generelt.

Viborg Sportsfiskerforening og DSF vil iværksætte sælskræmmer-projekt ved slusen.
Artikel her
TV MidtVest indslag her

Virksunddæmning….

…..og havørredens vandringer, af Martin Lykke Kristensen fra DTU.
Vi kender jo godt den kedelige betydning af spærring i ferskvand men hvad
betyder en spærring i saltvand……læs her

 

Sæsonstart 2022

Tak for flot fremmøde til sæson 2022 standerhejsning. Ca. 16 mand mødte op til kaffe og rundstykker på Fiskergården, og snakken gik lystigt mellem nye og gamle ansigter.
Knæk og Bræk.

Fluebinderaften bliver til Klubaften

Hej Alle – (Opdateret 20/3-2022)
Nu da vi godt må mødes selv om der stadig væk er Corona i Danmark.
Så prøver jeg med torsdag den 17-02-2022 på fiskegården kl 19.00 til måske en ny mødeform i stedet for fluebinding vil vi kalde det for klubaften 😃🎣.
Begrundelsen er at vi så måske kan have flere emner sådan en aften
f.eks Å snak – bytte sælge grej – spinner/blink bygning – foredrag/film og selvfølgelig stadig fluebinding osv.
Mød op og lad os snakke lidt om den nye klubaften der er kaffe på kanden og øl og vand kan købes.

Kenneth Nyholm.

Da vi har hørt at der har været lidt forvirring omkring vores torsdags fluebinding/klubaften vil vi lige undskylde for de som har mødt op til en lukket dør på fiskegården, og her med sige at der ikke er noget før oktober måned og der vil vi melde en dato ud lidt før så i alle er orienteret hvor og hvornår 👍
knæk og bræk i 2022 vi ses 🎣