Glædelig Jul

Foreningen ønsker hermed en rigtig glædelig jul samt et godt og oplevelsesrigt nytår til
vore medlemmer og jeres familier, til lodsejere, sponsorer, samarbejdspartnere og de frivillige hænder.
Der skal lyde en stor tak for opbakning og hyggeligt samvær i den forgangne sæson, og et “på gensyn” til den kommende sæson. 
Foreningens store juleønske er at den kommende sæson må byde på mange nye som kendte ansigter til vores aktiviteter.
Indkomne forslag til aktiviteter vil være meget velkomne.
✨🎄🎁🛷✨
Aalestrup Lystfiskerforening

Generalforsamling

Der indkaldes til Generalforsamling torsdag d.23/11 kl. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før (15/11).

Klubaften

Vi lægger ud onsdag d. 08/11 kl.19.00
Tanken er at denne aften tager vi en fælles snak om hvad man kunne tænke sig igennem vinteren.
Ud fra snakken planlægger vi de kommende datoer og emner.
Du tager evt dit fluebindergrej og egne kroge med, klubbens materialer er til fri afbenyttelse.
Der er kaffe på kanden, øl & vand kan købes.

Vel mødt.

Skinderup Bæk mm.

Lørdag d 11/11 har vi fået grøn lys af lodsejeren til at gå Skinderup bæk igennem.
Ved bestand analysen i september blev der registreret en fin fremgang af yngel i bækken, så det udlagte grus i 2020 ser ud til at gøre sin gavn.
Vi skal have løsnet gruset, fjernet vegetation og gjort bækken klar til gydesæsonen.
Foreningen medbringer diverse redskaber, men ligger du inde med en greb eller en kultivator så medbring dem gerne.
Der satses selvfølgelig på godt vejr så vi medbringer også en grill.
Af hensyn til indkøb så giv venligst besked om deltagelse, send sms til 23320684.
Vi mødes hvor Spanggårdvej krydser bækken kl 09.00.
Det forventes at vare ca 3 timer afhængig, af antallet, af fremmødte.
Check gerne opslaget her for evt ændringer d.10/11 senest kl 21.

Vedr. Simested Å har Viborg Kommune sendt denne meddelelse,
hvor vi som forening kun kan være yderst tilfreds 😊

Som en ekstraopgave forventer Viborg Kommune at foretage en beluftning af gydebanker og eventuel renskæring af gydestryg i oktober måned.
Det gøres på strækningen fra Ålestrup til Borup.
Opgaven udføres af vores egen park og vej og formålet er, at forbedre gydemulighederne for ørrederne.
Teknik & Miljø, Natur og Vand
Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg

Fritidsfestival i Vesthimmerlandskommune

Ålestrup Lystfiskerforening, – åbent hus ved Simested å

Sted: Fiskegården, Aadiget 40

Arrangør: Fiskegården
Gratis fiskeri på udvalgt strækning af Simested å. NB: husk det statslige fiskertegn. Åben hus på Fiskergårdens museum for lystfiskergrej og fremvisning af klubhus og hytter. Fluebinding. Orientering og instruktion om fiskeriet i åen.

Pris
Fri entré

Fiskedag 2023

Så fik vi, på en rekord varm dag 🥵 , gennemført vores årlige fiskekonkurrence.
Som tidligere nævnt, i år sammen med Viborg Lystfisker Forening hvilket skulle vise sig at være afgørende ved indvejning. Læs her