Forfatterarkiv: admin

Drømmen om den Arktiske Ørred

Klubaften torsdag d. 25/1 kl 19.00.
Peter Grapenthin kommer og fortæller om sin drømmetur til nordvest Grønland og jagten på den arktiske ørred.
Længe havde drømmen været der og et heldigt fund blev startskuddet.

Der serveres kaffe og brød til en flad tyvér.
Øl og vand kan købes.
Vel mødt til en hyggelig aften med fiskesnak.

Optælling af gydebanker

Foreningens utrættelige gydebanke optællere har været på togt opstrøms Abildvad, nærmere bestemt strækningen Volstrup til Abildvad bro. I det kølige vejr, med en lav, men brunlig å blev ialt 209 gydebanker optalt. Det er et flot resultat sammenlignet med sidste år, hvor 172 banker blev talt på samme strækning.
Vi slog et besøg omkring Torsdal bæk, hvor der blev talt 10 banker ved Abildvad dambrug og ca 15 ved Hvalpsundvej.
Alt i alt et solidt aftryk af havørredbestanden i den øvre del af åen.

Glædelig Jul

Foreningen ønsker hermed en rigtig glædelig jul samt et godt og oplevelsesrigt nytår til
vore medlemmer og jeres familier, til lodsejere, sponsorer, samarbejdspartnere og de frivillige hænder.
Der skal lyde en stor tak for opbakning og hyggeligt samvær i den forgangne sæson, og et “på gensyn” til den kommende sæson. 
Foreningens store juleønske er at den kommende sæson må byde på mange nye som kendte ansigter til vores aktiviteter.
Indkomne forslag til aktiviteter vil være meget velkomne.
✨🎄🎁🛷✨
Aalestrup Lystfiskerforening

Generalforsamling

Der indkaldes til Generalforsamling torsdag d.23/11 kl. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før (15/11).