Grødeskæring

Nu har der været dialog med Vesthimmerlands Kommune om terminer for grødeskæring.
De har aftalt med HedeDanmark at i stedet for de 9 uger som fremgår af deres hjemmeside, begrænser de sig til uge 31 og 32 og senere uge 35 og 36.
Samtidig har de lovet at prøve at koordinere med Viborg Kommunes grødeskæring, så generne for fiskeriet bliver så få som muligt.
De lovede også at gøre “noget” ved handicapstien.