Fiskedag i Simested Å

I samarbejde med VSF afholdes konkurrencen i år lørdag 09. september.
Der kan fiskes på VSF´s og AaLF´s vand.
Det er omkring 35km å der er til rådighed.

HVORDAN BLIVER JEG TILMELDT ?
Du har medlemskab i VSF eller AaLF eller køber et dagkort til en af foreningerne,
du har statsfisketegn og betaler et deltagergebyr på 50,-
Gyldigt medlemskort/dagkort fremvises ved tilmelding.
På AaLF´s fiskegård kl. 09.00 er der kaffe, rundstykker og mulighed for tilmelding.
Medbring gerne kontanter.

START/SLUT/REGLER
Fiskeriet må påbegyndes kl. 00.00, fisk der skal deltage i konkurrencen skal indleveres
til indvejning SENEST kl. 14.00
Der er præmie til de 3 længste ørreder.
Længde lighed bliver vægten afgørende, vægt lighed så er der lodtrækning.

Grillen tændes kl 13.30 hvorefter der er mulighed for at købe pølser/brød vand og øl.

Vel mødt.