Generalforsamling

Der indkaldes til Generalforsamling torsdag d.23/11 kl. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før (15/11).