Optælling af gydebanker

Foreningens utrættelige gydebanke optællere har været på togt opstrøms Abildvad, nærmere bestemt strækningen Volstrup til Abildvad bro. I det kølige vejr, med en lav, men brunlig å blev ialt 209 gydebanker optalt. Det er et flot resultat sammenlignet med sidste år, hvor 172 banker blev talt på samme strækning.
Vi slog et besøg omkring Torsdal bæk, hvor der blev talt 10 banker ved Abildvad dambrug og ca 15 ved Hvalpsundvej.
Alt i alt et solidt aftryk af havørredbestanden i den øvre del af åen.