Opkøb af dambrug og jord……

Nedenstående tekst er “sakset” fra Miljøministeriets hjemmside

Opkøb af dambrug og jord til vådområder i Simested Ådal
De eksisterende kvælstofordninger forhindrer, at to igangværende kommunale projekter og ét statsligt vådområdeprojekt ved Simested Å kan gennemføres. Derfor afsætter partierne 32 millioner kroner fra akutpakken til blandt andet at opkøbe dambrug i området for at realisere et helhedsprojekt, der skal genskabe hele Simested Ådal fra udspring til udløb i Hjarbæk Fjord, inkl. sammenbinding af vådområder. Hjarbæk Fjord er i dag hårdt belastet af næringsstoffer. Fjorden løber ud i Limfjorden, som sidste sommer og efterår oplevede kraftigt iltsvind.
Opkøbene ved Hjarbæk fjord forventes i sig selv at fjerne 17-24 tons kvælstof årligt. Samtidig giver de mulighed for at realisere helhedsprojektet Simested Ådal, der forventes at bidrage med en samlet årlig reduktion på 43-50 tons kvælstof. Projektet bidrager også positivt til biodiversiteten og klimatilpasning.

Hele artiklen kan læses her