Fosfor og kvælstof i Limfjorden

Status for tilførsel af fosfor og kvælstof til Limfjorden
-spildevand og samlet tilførsel, notat fra Limfjordsrådet her