Skinderup Bæk mm.

Lørdag d 11/11 har vi fået grøn lys af lodsejeren til at gå Skinderup bæk igennem.
Ved bestand analysen i september blev der registreret en fin fremgang af yngel i bækken, så det udlagte grus i 2020 ser ud til at gøre sin gavn.
Vi skal have løsnet gruset, fjernet vegetation og gjort bækken klar til gydesæsonen.
Foreningen medbringer diverse redskaber, men ligger du inde med en greb eller en kultivator så medbring dem gerne.
Der satses selvfølgelig på godt vejr så vi medbringer også en grill.
Af hensyn til indkøb så giv venligst besked om deltagelse, send sms til 23320684.
Vi mødes hvor Spanggårdvej krydser bækken kl 09.00.
Det forventes at vare ca 3 timer afhængig, af antallet, af fremmødte.
Check gerne opslaget her for evt ændringer d.10/11 senest kl 21.

Vedr. Simested Å har Viborg Kommune sendt denne meddelelse,
hvor vi som forening kun kan være yderst tilfreds 😊

Som en ekstraopgave forventer Viborg Kommune at foretage en beluftning af gydebanker og eventuel renskæring af gydestryg i oktober måned.
Det gøres på strækningen fra Ålestrup til Borup.
Opgaven udføres af vores egen park og vej og formålet er, at forbedre gydemulighederne for ørrederne.
Teknik & Miljø, Natur og Vand
Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg