Klubaften 08/02 kl. 19.00

Mød op til aften med snak om åens ørreder.
DTU Aqau´s tal fra bestandanalysen gåes i gennem.
Optælling af gydebanker gennem de seneste år.

Vel mødt