Tilstanden i Hjarbæk Fjord

Det Grønne Råds temaaften 2024: Naturgenopretning af Hjarbæk Fjord.

Hjarbæk Fjord har det skidt på grund af tilførslen af næringsstoffer, især kvælstof, fra oplandet. Sammen med den indre del af Limfjorden er Hjarbæk Fjord derfor udvalgt som et laboratorium for nye løsninger og inddragelse af lokal viden.
Et kystvandråd bestående af 19 organisationer og en ekspertgruppe har analyseret mulighederne for at reducere udledningerne af næringsstoffer. De 19 organisationer repræsenterer lokale erhvervsinteresser samt natur- og rekreative interesser ved Limfjorden.
I december 2023 afleverede kystvandrådet sine anbefalinger. Fuldt udmøntet vil anbefalingerne medføre en betydelig reduktion i udledningerne af næringsstoffer og dermed en genopretning af vandmiljøet i fjorden. Samtidig betyder den foreslåede store indsats med udtagning af landbrugsjord, vådområder og andre indsatser på lavbundsjord, at dyrkning i ådalene reelt skal opgives
Det Grønne Råd i Viborg Kommune inviterer nu til temaaften, hvor du kan høre eksperter og medlemmer af kystvandrådet fortælle og debattere om projektet og det fremtidige arbejde med naturgenopretningen i fjorden.

Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 18.30-21.00 på Viborg Gymnasium, Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg (Auditoriet)

Tilmelding nødvendig, kan gøres her