Husk arbejdsdagen torsdag den 2. maj kl. 15.30

Som tidligere nævnt har vi forsøgt at flytte arbejdsdagen til en eftermiddag for at holde weekenderne fri til et par fisketure.
Tage tænder op under grillen og sørger for forplejning.
Du er velkommen, også selv om du ikke lige kan være der til 15.30 – vi skal nok finde en opgave til dig; der er nok at tage af.
Det kunne være dejligt hvis du har mulighed og lyst til at komme til nogle hyggelige timer i selskab med gode fiskekammerater.
Det er jo vores allesammens ansvar at vedligeholde ejendommen og adgangsvejene langs åen.

Med venlig hilsen
Søren Glerup